۲۲

گزارشی که نشان می‌دهد میانگین دریافتی حقوق و دستمزد در حوزه‌هایی همچون فناوری اطلاعات، شبکه و انفورماتیک در میان پردرآمدترین گروه‌ها قرار دارد و در همین حوزه افراد به‌طور میانگین بین ۵ تا بیش از ۱۳ میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کنند. همچنین شاغلان در زمینه برنامه‌نویسی، توسعه نرم‌افزار و وب نیز بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند.این گزارش که از سوی سایت ایران تلنت گردآوری شده بر اساس میزان حقوق و دستمزد دریافتی در ۲۸ گروه شغلی در سال ۹۵ گردآوری شده و اطلاعات مربوط به بیش از ۱۰۰هزار نیروی شاغل تمام‌وقت را در بر می‌گیرد.

 بررسی دستمزدها در حوزه فناوری اطلاعات، شبکه و انفورماتیک

بررسی میزان حقوق و دستمزد افراد در این گروه نشان می‌دهد که کارشناسانی که در حوزه مخابرات الکترونیک، نفت، گاز و پتروشیمی، خدمات آنلاین، تجارت الکترونیک، نرم‌افزار و کامپیوتر مشغول به کارند با داشتن مدرک از دانشگاه‌های آزاد به‌طور میانگین ۵/ ۲ و مدرک دانشگاه‌های سراسری ۳/ ۳ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. افراد با مدرک کارشناسی ارشد به‌طور میانگین ۹/ ۲ و با مدرک کارشناسی ۶/ ۲ میلیون تومان دستمزد دارند.همچنین در این بخش افراد با سابقه کار صفر تا ۱۵ سال به بالا به‌طور میانگین بین ۹/ ۱ تا ۳/ ۳میلیون تومان دستمزد دارند.

در میان مدیران ناظر در این گروه افراد با تخصص در حوزه مخابرات، الکترونیک، نرم‌افزار و کامپیوتر با مدرک دانشگاه آزاد و سراسری به‌طور میانگین۴ تا ۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. همچنین با سابقه کار صفر تا ۱۵ سال به بالا ۴/ ۲ تا ۹/ ۴ میلیون تومان دستمزد پرداخت می‌شود.  در این گروه افراد با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ۸/ ۴ و با مدرک کارشناسی ۹/ ۳میلیون تومان دستمزد دارند. افراد آشنا به زبان انگلیسی در سطح پیشرفته، متوسط و ابتدایی مابین ۳ تا ۷ میلیون تومان دستمزد دارند.در نهایت در گروه سازمانی، مدیران اصلی این بخش و در حوزه مخابرات و الکترونیک به‌طور میانگین ۷/ ۶ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. در این حوزه افراد با مدرک دانشگاه آزاد ۹/ ۴ و دانشگاه سراسری ۳/ ۶ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. همچنین افراد با سابقه کار ۳ تا ۱۵ سال به‌طور میانگین ۸/ ۵تا ۴/ ۷میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. افراد آشنا به زبان انگلیسی در سطح پیشرفته ۹میلیون تومان و در سطح متوسط ۵/ ۴ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. همچنین دارندگان مدرک کارشناسی ارشد ۸/ ۵ و کارشناسی ۶/ ۵ میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کنند.

دستمزد در حوزه برنامه‌نویسی، توسعه نرم‌افزار و وب

در بخش کارشناسان حوزه نرم‌افزار و کامپیوتر، مخابرات، الکترونیک، خدمات آنلاین، تجارت الکترونیک در رده سازمانی کارشناس افراد بر اساس سابقه کار و میزان تحصیلات طبقه‌بندی شده‌اند؛ به‌طور نمونه کارشناسان با مدرک دانشگاهی از دانشگاه‌های آزاد به‌طور میانگین ۶/ ۲ و با مدرک دانشگاهی دانشگاه‌های سراسری ۳ میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کنند. میزان دریافت دستمزد افرادی که از صفر تا ۱۵ سال سابقه کار دارند نیز بین ۲/ ۲ تا ۱/ ۳ میلیون تومان است.دستمزد افراد در این گروه با مدرک کارشناسی ۶/ ۲ و مدرک کارشناسی ارشد ۱/ ۳ میلیون است و درصورت آشنایی به زبان انگلیسی در سطح پیشرفته ۳/ ۳، متوسط ۷/ ۲ و ابتدایی ۴/ ۲ میلیون تومان دریافت می‌کنند.

در این گروه در رده سازمانی مدیر ناظر افراد با مدرک دانشگاهی از دانشگاه آزاد ۱/ ۴ و مدرک دانشگاهی دانشگاه‌های سراسری ۱/ ۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. همچنین میانگین دریافتی افراد باسابقه کار صفر تا ۱۵سال به بالا ۳/ ۲ تا ۵/ ۴ میلیون تومان است. افراد با مدرک کارشناسی ارشد ۱/ ۵ و کارشناسی ۲/ ۴ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. افراد با میزان آشنایی پیشرفته به زبان انگلیسی ۲/ ۵ و در سطح متوسط ۴/ ۴ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.در این بخش در میان مدیران گروه افراد با سابقه کار ۷ تا ۱۵ سال به‌طور میانگین ۷میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.نتیجه این آمار می‌تواند نشانگر آن باشد که میزان دستمزد افراد در حوزه آی‌تی که در شرکت‌های خصوصی و دولتی مشغول به کارند بر پایه میزان آشنایی افراد به زبان انگلیسی و نیز مدرک دانشگاهی متفاوت است اما همچنان این گروه از شاغلان جزئی از پرمخاطب‌ترین مشاغل برای جذب نیرو و پرداخت دستمزد به‌شمار می‌روند.

بازار دیجیتال

◘دنیای اقتصاد

👨‍👨‍👧 گزارش تفصیلی حقوق برنامه‌نویس‌ها
چندی پیش،جاب ویژن ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ در ﺣﻮزه برنامه‌نویسی ﺑﺮﮔﺰار کرده و ﺑﺮاﺳـــﺎس داده ﻫﺎی واﻗﻌﯽ، ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از ﺳـــﻄﺢ ﺣﻘـﻮق و دستمزد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐرده است .
در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳـــﻨﺠﯽ، ۱۳۰۷ نفر ﺷﺮﮐﺖ داﺷـــﺘﻨﺪ ﮐﻪ  ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ را می‌توانید دانلود کنید👇