۱- همه اعضای یک تیم و همه اعضای یک سازمان، مسوولیت نوآوری دارند؛ نوآوری در مسوولیت خود.

۲- در فضای کسب‌وکار، ترسوها و تنبل‌ها نمی‌توانند مانع نوآوری شوند. هیچ‌کس نمی‌تواند مانع نوآوری شود. صبور باشیم. گفت‌وگو کنیم. ادامه دهیم.

۳- در داستان نوآوری، تحمل ابهام پذیرفتنی است و لازم. اما سردرگمی و تشدید سردرگمی نه تنها پذیرفتنی نیست، مخرب است.

۴- گاهی می‌بینیم که در یک شرکت بزرگ ایرانی در بخش دولتی، دو ماه یکبار کمیته‌ای درباره نوآوری تشکیل جلسه می‌دهد. می‌گویند به نوآوری اهمیت می‌دهند. یا دروغ می‌گویند یا نوآوری نمی‌دانند. نوآوری باید در دستور کار روزانه قرار گیرد. مثل بررسی روزانه قیمت نفت و البته، مهم‌تر از نفت.

۵- تلاش‌های آدم‌ها را ببینیم و قدردان باشیم. اگر در جست‌وجوی ایده‌های تازه هستیم، اول از خود بپرسیم: در مجموعه خودمان چقدر تلاش‌های پیشگامان نوآوری را دیده‌ایم؟ چقدر قدردان ایشان بوده‌ایم؟

۶- راه و روش رهبری در سازمان شما و چگونگی رهبری سرمایه‌های انسانی در سازمان شما، به من نشان می‌دهد که وضعیت نوآوری در سازمان شما چگونه است.

۷- اینکه همکارانت در دوره‌های آموزشی مرتبط به نوآوری شرکت کنند، خوب است. اما گاهی این تو هستی که باید درباره نوآوری یاد بگیری. گاهی ویژگی‌های تو باید تغییر کند؛ آقای مدیر!

۸- اگر مدیر هستی، برای افزایش قدرت اختیار همکارانت جهت نوآوری در شرکت چه کرده‌ای؟ و اگر مدیر نیستی، برای افزایش قدرت اختیار خود جهت نوآوری در شرکت چه کرده‌ای؟

۹- فکر کنید. گفت‌وگو کنید. شاید تعریف شما از نوآوری، با تعریف همکار شما از نوآوری متفاوت است. فکر کنید. گفت‌وگو کنید.

۱۰- یک آقای مدیرعامل، حرف‌های یک مشاور نوآوری را برای یک ساعت برنمی‌تابد و شنونده او نیست… سرمایه‌های انسانی آن مجموعه چند ساعت فرصت شنیده شدن دارند؟ چند ساعت فرصت نوآوری؟

۱۱- اگر در جست‌وجوی نوآوری هستید، برای شکست‌های آینده به‌طور مستمر جلساتی را طراحی کنید. شکست‌های سریع‌تر، شکست‌های ساده‌تر و شکست‌های ارزان‌تر یادگیری و نوآوری را تسهیل می‌کنند.

۱۲- اگر مدیرعامل یک شرکت هستید و در ۱۴ روز گذشته، هیچ مطالعه‌ای درباره تاثیرات آینده علم و فناوری روی کسب‌وکار خود نداشته‌اید؛ زودتر دست به‌کار شوید. اگر در جست‌وجوی نوآوری هستید، باید مطالعه کنید.

۱۳- این مهم نیست که در ساختار سازمانی مجموعه شما، مدیر ارشد نوآوری وجود دارد یا نه؛ این مهم است که در هر روز کاری مجموعه شما، چه فعالیت واقعی و ملموسی انجام می‌شود؟ نوآوری برای همکاران؛ نوآوری برای مشتریان؛ نوآوری برای جامعه.

۱۴- از پشت میز کارت بلند شو و در شرکت قدم بزن. یک ساعت تماما گوش باش. یک ساعت تماما چشم باش. اگر در جست‌وجوی نوآوری هستی، گاهی باید سکوت کنی؛ سکوت.

سیدعلیرضا کاشی‌زاد kashizad.ir