۱- گرایش نرم افزار:در این گرایش به مطالعه و بررسی سیستم‌های عامل پیشرفته، داده کاوی، وب معنایی، بانک‌های اطلاعاتی، الگوریتم‌های پردازش موازی ، مدلسازی شبکه های کامپیوتری مهندسی نرم افزار پیشرفته و … می پردازند.۲-گرایش معماری کامپیوتر: دانشجویان در این گرایش در زمینه های از جمله طراحی مدارهای مجتمع، طراحی سیستم‌های تحمل‌پذیر خطا و آزمون پذیر، معماری ‌های پیشرفته کامپیوتر و ابر رایانه‌ها ، شبکه‌های کامپیوتری گسترده و … اطلاعات کسب می نمایند.۳-گرایش الگوریتم و محاسبات:در این گرایش دانشجویان را با ریاضیات پیشرفته کامپیوتری، الگوریتم‌های توزیعی و پیشرفته و … آشنا می کنند.۴-گرایش هوش مصنوعی: هوش مصنوعی پیشرفته، شبکه‌های عصبی ، تئوری فازی ، پردازش تصویر و … از موادری است که دانشجویان در این گرایش با آن آشنا می شوند.دروس مشترک تمام گرایش های ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری و آزاد ۹۶

برای آشنایی بیشتر شما داوطلبانی که قصد شرکت در آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر را دارید لازم است بگوییم که از دروس مشترک در آزمون ارشد مهندسی کامپیوتر ۲۷ سوال تستی مطرح می شود که در قسمت زیر به معرفی دروس مشترک تمام گرایش های ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری و آزاد ۹۶ پرداخته ایم ضمن اینکه از هر درس ۵ الی ۷ سوال تستی طرح خواهد شد.۱-ساختمان داده ها۲-نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها۳-مدارهای منطقی۴-معماری کامپیوتر۵-سیستم عامل

تعداد سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری و آزاد ۹۶

۱-زبان انگلیسی عمومی و تخصصی: ۳۰ سوال ۲-ریاضیات : (ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات، محاسبات عددی، ساختمان های گسسته) ۱۶ سوال۳-دروس تخصصی مشترک : (ساختمان داده ها، نظریه زبانها و ماشینها، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر، سیستم عامل) ۲۷ سوال۴-دروس تخصصی معماری کامپیوتر : (مدارهای الکتریکی، VLSI، الکترونیک دیجیتال، انتقال داده ها) ۱۶ سوال۵-دروس تخصصی نرم افزار : (کامپایلر، زبان های برنامه سازی، طراحی الگوریتم، پایگاه داده) ۱۶ سوال۶-دروس تخصصی هوش مصنوعی : (مدارهای الکتریکی، طراحی الگوریتم ها، هوش مصنوعی) ۱۶ سوال

معرفی منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری و آزاد ۹۶

۱-زبان انگلیسی عمومی : زبان عمومی زیر ذره بین: هادی جهانشاهی و الناز یوسف زاده۲-زبان انگلیسی تخصصی : انتشارات پارسه – مقالات در حیطه مهندسی کامپیوتر و آی تی۳-ریاضیات گسسته: کتاب ریاضیات گسسته روزن – کتاب گسسته انتشارات پوران پژوهش هادی یوسفی – کتاب نارنجی ریاضیات گسسته پوران پژوهش انتشارات پوران پژوهش هادی یوسفی۴-ریاضیات مهندسی : کتاب ریاضی مهندسی مهندس کریمی۵-محاسبات عددی: انتشارات گسترش علوم پایه دکتر مسعود نیکوکار -انتشارات پوران پژوهش از هادی یوسفی۶-آمار و احتمال مهندسی: انتشارات پارسه – انتشارات مدرسان شریف۷-ساختمان داده و الگوریتم:کتاب ۶۰۰ مسئله چندگزینه ای دکتر قدسی انتشارات فاطمی- کتاب نارنجی داده و الگوریتم پوران پژوهش انتشارات پوران پژوهش هادی یوسفی۸-مدار های منطقی : انتشارات نصیر دکتر اجلالی – کتاب طراحی دیجیتال موریس مانو۹-معماری کامپیوتر : کتاب سازمان و طراحی کامپیوتر از دیوید پترسون و جان هنسی -کتاب معماری سیستم های کامپیوتری موریس مانو۱۰-سیستم عامل : کتاب مفاهیم سیستم عامل از آبراهام سیلبرشاتز – کتاب سیستم عامل با رویکرد حل مسائل انتشارات پارسه دکتر ابوالفضل طرقی حقیقت۱۱-شبکه های کامپیوتری : کتاب شبکه های کامپیوتری انتشارات پارسه دکتر ابوالفضل طرقی حقیقت۱۲-انتقال داده ها: ۸ فصل اول کتاب ارتباطات داده ای و کامپیوتری از استالینگز – انتشارات پارسه از دکتر ابوالفضل طرقی حقیقت۱۳-پایگاه داده: کتاب اصول طراحی پایگاه داده ها از رانکوهی- انتشارات پارسه از دکتر کیوان پور۱۴-هوش مصنوعی: انتشارات راهیان ارشد از دکتر خلیلی فر – انتشارات نصیر از دکتر هشام فیلی – انتشارات پارسه از طارمیان۱۵-مهندسی نرم افزار :انتشارات گسترش علوم پایه از دکتر محمد حسین رضوانی – انتشارات پارسه۱۶-نظریه زبان ها و ماشین ها : کتاب مقدمه ای بر زبان رسمی و ماشین از پیتر لینز – کتاب مقدمه ای بر نظریه محاسبات از مایکل سیپسر – انتشارت علوم رایانه فردین شاپوری۱۷-کامپایلر: جزوه کامپایلر دکتر کارگهی (دانشگاه تهران) – انتشارات پوران پژوهش از فردین شاپوری۱۸-زبان های برنامه سازی : جزوه دکتر فلاح دانشگاه صنعتی امیرکبیر۱۹-مدارهای الکتریکی : کتاب تحلیل مهندسی مدار از ویلیام هیت – انتشارات پوران پژوهش از کارو زرگر۲۰-الکترونیک دیجیتال و VLSI :انتشارت دانش پژوهان نوشته مهندس علیرضا احسانی – کتاب VLSI راهیان ارشد نوشته بهرام نجفی- کتاب VLSI انتشارات مدرسان شریف

ضرایب دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری و آزاد ۹۶

جدول منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری و آزاد ۹۶

رشتهگرایشکد ضریبضرایب دروس امتحانی
۱۲۳۴۵۶
مهندسی کامپیوتر
۱) معماری سیستم های کامپیوتری۱۱۲۴۳۰۰
۲) هوش مصنوعی و رباتیکز۲۱۲۴۰۳۰
۳) نرم افزار۳۱۲۴۰۰۳
۴) شبکه های کامپیوتری۳۱۲۴۰۰۳
۵) رایانش امن۳۱۲۴۰۰۳
۴) الگوریتم ها و محاسبات۳۱۲۴۰۰۳