روز گذشته شرکت مایکروسافت راهنمای امنیتی پر اهمیتی را برای مشتریان نرم افزار صفحه گسترده Excel منتشر کرد.

به گفته شرکت مایکروسافت نقص امنیتی موجود در نرم افزار "اکسل" توسط مهاجمان مخرب مورد سوء استفاده قرار گرفته است و کد مخرب خطرناکی در حال انتشار و آلوده کردن سیستم های آسیب پذیر می باشد.

به گفته پایگاه رسانه امنیت دیجیتال و به نقل از سایت امنیتی Secunia این آسیب پذیری از یک خطا نامشخص در مدیریت فایل ها ناشی میشود و می تواند از طریق فایلی با سرایند خاص دستکاری شده اجازه اجرا کد را به نفوذگران در صورت مشاهده و گشودن فایل را بدهد .

نگارش های آسیب پذیر Microsoft Office Excel 2003 SP2, Microsoft Excel Viewer 2003, Microsoft Excel 2002, Microsoft Excel 2000 و نرم افزار Excel 2004 for Mac می باشند.

پایگاه رسانه امنیت دیجیتال کاربران را به خودداری از اجرای فایل های اکسل نامطمئن توصیه کرده است. همچنین کاربران Office 2003 برای اطلاعات بیشتر می توانند راهنمای امنیتی مرتبط را مطالعه کنند.

مشاهده: راهنمای امنیتی
مشاهده: مطلب مرتبط در وبلاگ امنیتی مایکروسافت
منبع خبر: WinBeta.Net (نقل از Bugtraq.ir)