امروز که اینترنت قطع شده سایت http://www.npco.net میزنم بالا میاد مثل همیشه اما هیچ سایت دیگه ای باز نمیشه. کی بلده چجوری این ترفندو اسه سایت خودم میخام