گواهینامه ISO ابزار مفیدی برای اعتبار بخشی ست ، با نمایش این که خدمات یا محصولات شما انتظارات مشتریان شما را برآورده می کند .

در برخی صنایع داشتن گواهینامه یک الزلم قانونی یا قراردادی ست .

صادرکننده گواهینامه ISO

سازمان ISO ، استانداردهای بین المللی تدوین می کند .
از قبیل ایزو 9001 و ایزو 14001 ، ولیکن سازمان ISO درگیر صدورگواهینامه ایزو نمی شود و گواهینامه ایزو صادر نمی کند.

این کار توسط مراجع صدورگواهینامه ایزو انجام می شود .

در نتیجه یک شرکت یا سازمان نمی تواند توسط سازمان ISO گواهینامه بگیرد.
هرچند کمیته ممیزی انطباق ISO : ( CASCO ) تعدادی استاندارد مرتبط با فرآیند صدورگواهینامه تدوین کرده است.
که توسط مراجع صدورگواهینامه ایزو مورد استفاده قرارمی گیرد .

انتخاب مرجع صدور گواهینامه ISO :

  • چندین مرجع صدورگواهینامه ایزو را ارزیابی کنید
  • بررسی کنید آیا مرجع صدورگواهینامه ایزو از استانداردهای مربوطه CASCO پیروی می کند .
  • بررسی کنید ایا اعتبار بخشی شده است .
  • برای یافتن مرجع صدورگواهینامه ایزو اعتباربخشی شده با مرجع اعتباربخشی ملی در کشور خود تماس بگیرید .

به خاط داشته باشید زمانی که به یک محصول یا سیستم نشان استاندارد ایزو تعلق می گیرد .
نگویید : گواهینامه ایزو

بگویید : گواهینامه ISO9001:2008
آیا می توانم از نشان ایزو استفاده کنم ؟

شرایط استفاده از لوگو شرکت صادرکننده زمان صدورگواهینامه به شما ابلاغ می گردد.
نشان ایزو علامت تجاری ثبت شده است و نمیتواند توسط هیچ شخصی خارج از سازمان ایزو استفاده شود مگر اینکه مجاز شده باشد .

اگر شما می خواهید از نشانی استفاده کنید که نشان دهد گواهینامه دارید بایستی با مرجع صدور گواهینامه ایزو خود تماس بگیرید .