عمل قلب چیست ؟ جراحی قلب چگونه است ؟
عمل قلب یا همان جراحی قلب بطور کلی به دوسته عمل قلب باز و عمل قلب بسته تقسیم میشود.
زمانی عمل قلب باز مورد نیاز است که پیوند عروق کرونر برای افراد مبتلا به بیماری قلبی عروقی ضروری است. یک پیوند بای پس عروق کرونر ممکن است برای افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب لازم باشد.

در عمل قلب بسته جراحان ، استخوان های سینه را نبریده و از بین دنده ها عمل را انجام می دهند که این برای بسیاری از افراد به درد کمتر و بهبودی سریعتر منجر می شود.
مزایای عمل قلب بسته : آسیب و درد کمتر - از دست دادن خون کمتر - خطر عفونت کمتر -زمان بستری کمتر، بهبود سریعتر و بازگشت زودتر به فعالیت های عادی - جای زخم ها کوچک تر بوده و کمتر توجه را به خود جلب می کنند.https://drparisamolaee.com/