۱) آماده‌سازی مقاله
پس از نگارش مقاله ، مسئله حائز اهمیت، انتخاب ژورنال مناسب است. مجله دارای دامنه موضوعی مناسب می‌تواند امری کلیدی برای رسیدن به مخاطبان موردنظر محقق باشد. یکی از آسان‌ترین راه‌ها برای یافتن ژورنال مناسب، استفاده از ژورنال یاب ها است؛ مانند ژورنال یاب الزویر یا ژورنال یاب اشپرینگر


چکیده مناسب نیز دارای اهمیت است. مطمئن شوید که چکیده به‌طور واضح چاپ مقاله تضمینی و مختصر توضیح می‌دهد که چه چیزی در مقاله شما جدید و چرا انجام این مقاله مهم است.

راه‌های قدرتمند برای ارائه مقاله
با استفاده از ویژگی‌هایی مانند اسلایدهای صوتی، میکروسکوپ مجازی، نمایشگر نقشه‌های تعاملی و مدل‌های چاپ مقاله jcr مولکولی سه‌بعدی در برخی مجلات علمی مانند بعضی از ژورنال‌های الزویر، این امکان برای محققان فراهم‌شده تا کار تحقیقاتی‌شان را به‌گونه‌ای جدید و قدرتمند ارائه دهند.


با پشتیبانی از فرمت‌های دیجیتالی جدید که معمولاً در تحقیقات مدرن امروزی استفاده می‌شود و درنتیجه غنی‌سازی مقالات، این امر به خوانندگان کمک می‌کند بینش بهتر و درک عمیق‌تری از مقاله پیداکرده و درنتیجه باعث افزایش تأثیرگذاری مقاله در نزد مخاطب می‌گردد.