نرم افزار حسابداری ارائه دهنده راه کارهای مالی

نرم افزار حسابداری ساما سیستم

یک نرم افزار مالی و اداری است که از سه بخش کلی تشکیل شده است یک بخش مالی یک بخش اداری و یک بخش امکانات عمومی به طور کلی هر بنگاه اقتصادی می تواند متناسب با نیازهای خود از ساما سیستم استفاده نماید.

نرم افزار حسابداری

شامل یکی از برنامه های کامپیوتری می باشد که می توانید معاملات مالی را به آسانی مدیریت و پیاده سازی کنید. لیکن کلیه نیازهای بنگاههای اقتصادی در سه بخش فوق را این نرم افزار مالی اداری مرتفع می سازد.

نرم افزار حسابداری ما

امروزه افزایش فروشگاه های تجاری و تعدد آن ها باعث شده که نیاز به یک نرم افزار حسابداری کامل در میان این فروشگاه ها حس شود نرم افزاری که بتواند در فعالیت هایی مانند بانک داری، انجام کلیه معاملات فروشگاه ها و خرده فروشی به راحتی می تواند نیاز این فروشگاه های تجاری را برآورده سازد.


مزیت نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری که قصد معرفی آن را داریم نرم افزار حسابداری ساما سیستم نام دارد. نرم افزار حسابداری در قالب نرم افزاری مناسب سیستم عامل های ویندوز تهیه شده است. این نرم افزار حسابداری دارای سطح های مختلف است که هر سطح قابلیت ها و ویژگی های خاص خود را دارد.
محصولات


نرم افزار حسابداری
نرم افزار انبار
نرم افزار خرید
نرم افزار حقوق و دستمزد
نرم افزار مدیریت اسناد
نرم افزار تولید
نرم افزار فروش
نرم افزار مدیریت
نرم افزار صورت مالی
نرم افزار خزانه داری
نرم افزار حسابداری صنعتی
نرم افزار CRM
نرم افزار مدیریت بازاریابی