شرکت پردازشگران سامان وابسته به بانک سامان، به‌منظور تکمیل نیروی انسانی خود، در عناوین شغلی زیر استخدام می‌کند.

کارشناس جاوا
• حداقل ۳ سال سابقه کار در حوزه J2EE
• آشنا به مفاهیم شی‌ءگرایی
• مسلط بر Spring، Web Service و Hibernate
• آشنا به طراحی پایگاه داده

کارشناس ارشد جاوا
• حداقل ۷ سال سابقه کار در حوزه J2EE
• مسلط به مفاهیم شی‌ءگرایی
• مسلط بر Spring ،Web Service و Hibernate
• سابقه اجرای پروژه‌های بزرگ موفق
کارشناس ++C
• حداقل ۳ سال کار در این حوزه
• آشنا به مفاهیم شی‌ءگرایی

کارشناس Device
• حداقل ۳ سال سابقه کار در حوزه ATM
• آشنا به مفاهیم XFS و WOSA
• آشنا به مفاهیم پرداخت

کارشناس اندروید
• حداقل ۳ سال سابقه کار در حوزه Android
• آشنا به مفاهیم شی‌ءگرایی و Front End
• سابقه اجرای پروژه‌های استارت‌آپی موفق

کارشناس IOS
• حداقل ۳ سال سابقه کار در حوزه IOS
• آشنا به مفاهیمشی گرایی و Front End
• سابقه اجرای پروژه‌های استارت‌آپ موفق

کارشناس تحلیل نرم‌افزار
• حداقل ۵ سال سابقه کار در حوزه تحلیل نرم‌افزار
• مسلط به UML، RUP و BPMN
• آشنا به کسب‌وکار بانکی و سابقه کار با نرم‌افزار Core Banking

متخصص تست نرم‌افزار
• حداقل ۳ سال سابقه مرتبط
• مسلط به ابزارهای تست خودکار بار و Code Review
• مسلط به مفاهیم تست نرم‌افزار

متخصص امنیت
• حداقل ۳ سال سابقه مرتبط و حداقل مدرک کارشناسی ارشد
• مسلط به ابزارهای Pen Test
• آشنا به مفاهیم ISMS

کارشناس ETL
• ترجیحا آقا با حداقل ۳ سال سابقه در این حوزه
• مسلط به pl-SQL
• آشنا به SSIS
• آشنا به ODI
• آشنا به مفاهیم هوش تجاری

کارشناس Report و داشبورد
• حداقل ۲ سال سابقه کار در حوزه BI
• مسلط به ابزار SSRS
• آشنا به ابزارهای Power Bi، QlicKview و Tableau

کارشناس کیوب
• حداقل ۳ سال سابقه کار در حوزه BI
• مسلط به ابزار SSAS
• آشنا به مفاهیم BI

کارشناس Big Data
• آشنا به مفاهیم Big data و تکنولوژی‌های Big data
• برنامه‌نویس جاوا و Scala
• آشنایی به مفاهیم یادگیری ماشین
• آشنایی به فریم ورک Spark

کارشناس DBA
• حداقل ۵ سال سابقه کار در حوزه DBA
• مسلط به ابزار Oracle
• آشنا به حوزه Oracle RAC

کارشناس مدیریت پروژه
• حداقل ۵ سال سابقه کار در حوزه مدیریت پروژه
• مسلط به ابزار Microsoft project management
• مسلط به مفاهیم PMP و PMBOK
• آشنا به ابزار TFS
متقاضیان می‌توانند رزومه‌های خود را به BI-JOBS@samanpr.net ارسال کنند.