مسدود شدن اکانت اسلک (Slack) ایرانیان به بهانه تحریم قطعا ناراحت کننده‌است آیا اپلیکیشن‌های مشابه اسلک می‌توانند انتخاب باشند؟
بله حالا که اسلک با ما سر ناسازگاری دارد فرصتی هم ایجاد می‌کند نگاهی به رقبای این سرویس مشهور کار تیمی بیندازیم.
اپلیکیشن‌هایی که هرچند به شناخته شده‌گی اسلک نیستند اما برخی از آن‌ها قابلیت‌های بیشتر و بهتری هم دارند.
نقطه ضعف برخی این اپلیکیشن‌ها این است که ممکن است سرمایه و تجربه اسلک را نداشته باشند. اما قطعا در دورانی که همکاری‌های تیمی بسیار شده مغزهای بیشتری روی پلتفرم‌های اینچینی متمرکز شده‌اند.
در ادامه لیستی از اپلیکیشن‌ها و سرویس‌هایی را آورده‌ایم که در نبود اسلک می‌ توانند نیازهای ما را برآورده کنند. به خصوص بخش عمده آنها مانند اسلک سرویس رایگان هم دارند.