شركت فرا پيام از کارشناسان و متخصصین دارای تخصص های زیر دعوت به عمل می آورد:

  1. برنامه نویس مسلط به Delphi و SQL Server
  2. برنامه نویس مسلط به Delphi و SQL Server (آشنا به حسابدارِی)
از واجدین شرایط دعوت میشود رزومه کاری خود را در ساعات اداری به شماره های 88505841 فکس نمایند.