استخدام برنامه نویس بک اند مسلط به .net core
فرانت اند مسلط به Angular
برنامه نویس موبایل native,ios,android,xamarin
گرافیست و طراح UI/UX

در شرکت ای اچ پارس واقع در غرب تهران
امنیت شغلی و حقوق و مزایای متناسب با سطح توانایی شما از تعهدات ماست.

https://t.me/mrahimi1914