با CDN و مزایای استفاده و تاثیر آن بر عمکلرد سایت بیشتر آشنا شویم.CDN مخفف Content Delivery Network است و وظیقه آن رساندن و توزیع محتوا و اطلاعات شما به سرور بازدیدکننده سایت را بر عهده میگیرد.با استفاده از این سیستم سرعت ارسال اطلاعات به بازدید...


-