اجزای معماری اندروید به صورت کلی به ۴ دسته اصلی تقسیم می‌شود که عبارتند از: Kernel ماشین مجازی Dalvik application framework applications برای درک بهتر این معماری و اجزای درونی آن، به تصاویر زیر توجه کنید: هسته اندروید (kernel) چیست؟ اندروید بر...

-