۱۵ سال قبل مدیرعامل مایکروسافت لینوکس را سرطان می‌نامید، اما حالا اوضاع فرق کرده است. این شرکت بزرگ تکنولوژی حالا به بنیاد لینوکس پیوسته است. هرچند تا یک دهه قبل هیچ‌گونه نزدیکی بین شرکتی چون مایکروسافت و لینوکس دیده نمی‌شد اما به تدریج این شرکت خود را به جهان متن‌بازها نزدیک‌تر کرد، به‌طوری که اخیرا

[…] ادامه متن