ايرنا/ محققان و متخصصان دانشگاه صنعتي شريف براي اولين بار در کشور زيرساخت‌ ابري بومي را در دو مرکز داده استاني راه‌اندازي و تجميع کردند.

محققان زيرساخت‌هاي ابري مرکز نوآوري پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات پيشرفته دانشگاه صنعتي شريف با مديريت دکتر حميد رضا ربيعي، استاد تمام دانشکده مهندسي کامپيوتر، موفق به استقرار زيرساخت ابري IaaS بومي در دو مرکز از مراکز داده استاني سازمان فناوري اطلاعات ايران شدند.

در حال حاضر اکثر مراکز داده کشور براي بهره‌برداري تجاري از منابع خود از راهکار «مجازي‌سازي» استفاده مي‌کنند. راهکار «زيرساخت به عنوان خدمت» يا (laaS) در مقايسه با «مجازي‌سازي» امکان بالا بردن بهره‌وري، مديريت کاراتر و کاهش هزينه‌ها را براي مراکز داده فراهم مي‌آورد. اما به دليل پيچيدگي‌هاي فني بالا، نبود دانش کافي در کشور و هزينه‌هاي بالاي بهره‌گيري از تيم‌هاي خارجي براي اين منظور، مراکز داده داخلي تا کنون تمايل بالايي براي راه‌اندازي اين راهکار نداشتند.

با توجه به اين نياز اساسي کشور، مرکز نوآوري پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات پيشرفته دانشگاه صنعتي شريف از حدود يک سال پيش تيمي را براي تمرکز بر اين حوزه تشکيل داده است. دانش فني متخصصان تيم و تلاش‌هاي شبانه‌روزي آنها باعث شد تا راهکار تجاري IaaS اين مرکز در عرض کمتر از يک سال آماده شود. راهکار فوق بر پايه محصول متن‌باز، پيچيده و قدرتمند OpenStack بنا شده است که حدود ۵۳ درصد بازار جهاني را در اختيار دارد. لازم به ذکر است که تيم زيرساخت ابري مرکز نوآوري پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات پيشرفته دانشگاه صنعتي شريف هم‌اکنون به طور مستقيم با بنياد جهاني پروژه Openstack در ارتباط بوده و به صورت فعال در توسعه آن سهيم شده‌اند.

بر اساس اين گزارش، مرکز نوآوري پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات پيشرفته دانشگاه صنعتي شريف با حمايت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري تاسيس شده تا علاوه بر جذب نخبگان کشور و تاسيس شرکت‌هاي دانش بنيان، نيازهاي فناورانه و علمي کشور در زمينه‌هاي داده‌هاي حجيم و پردازش ابري را رفع کند.


در اولين گام براي تجاري‌سازي راهکار آماده شده، اين راهکار بر روي دو مرکز داده استاني سازمان فناوري اطلاعات راه‌اندازي شد. همچنين کارشناسان مرکز نوآوري موفق به تجميع دو راهکار IaaS پياده‌سازي نيز شده‌اند. اين فناوري براي اولين بار در کشور اجرايي شده است.