ویژه نامه رصد رایانش ابری
شماره 1 - آبان 93

 • بررسی فناوری ها (سطح یک)
 • رایانش ابری
 • شبکه
 • سرور
 • مدیریت رایانش ابری
 • سیستم عامل / برنامه های کاربردی
 • سیستم های ذخیره سازی
 • مجازی سازی
 • بررسی اکوسیستم های ابری
 • گزارش های موردی
 • رایانش ابری در آمریکا


مشاهده خبرنامه

ویژه نامه رصد رایانش ابری
شماره 2 - اردیبهشت 94

 • انقلاب صنعتی چهارم
 • رایانش ابری در صنعت خودرو
 • اینترنت اشیاء
 • حضور واتسون در نمایشگاه
 • حمایت ابری از استارتاپ ها
 • جامعه متن باز و رایانش ابری
 • ابزارهای مجازی سازی
 • سرویس محاسباتی جدید آمازون
 • نرم افزارهای تجاری در بستر رایانش ابری
 • تحلیل و جمع بندی


مشاهده خبرنامه