با sql2008 یک database درست کردم ولی vb.2010 خطا میده که این ورژن را پشتیبانی نمی کند با اینکه در کتاب vb.2010 نوشته که از sql2008 پشتیبانی می کند کسی علتش را می دونه؟
با تشکر