آموزش نرم افزار MSproject به صورت کاملاً کاربردی توسط کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه


خانم ایمانی
تلفن : 09194383303
mhsmnl@gmail.com

تدریس خصوصی MSP2010
تدریس EPM یا Project Server
آمادگی ورود به بازار کار