به وب هاستینگی گفته می شود که دارای IP اختصاصی بوده و این IP در دنج IP های کلاس C می باشد.
IP کلاس C دارای رنجی از 192.0.1.1 تا 223.255.254.254 می باشد.
IP های کلاس C برای موتورهای جستجو محبوب تر می باشند.
این آدرس IP می بایست به یک وب سایت اختصاص داده شود.