آموزش اکسس (access)
Loading
صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 23

موضوع: آموزش اکسس (access)

 1. #1
  كاربر عادي Array
  تاریخ عضویت
  Monday 17 July 2006
  نوشته ها
  52
  Thanks
  0
  Thanked 4 Times in 4 Posts

  پیش فرض آموزش اکسس (access)
  تعريف كلي از اكسسAccess

  اكسس ابزاري براي توليد بانكهاي اطلاعاتي رابطه اي است. بانكهاي اطلاعاتي امكان گردآوري انواع اطلاعات را براي ذخيره ‌سازي ،جستجو و بازيابي فراهم مي‌كند.

  اجزا بانك اطلاعاتي اكسس عبارتند از:

  DataBase:

  1.
  Table
  2.
  Query
  3.
  Form
  4.
  Report
  5.
  Macros
  6.
  Modules

  ‏‏
  Table :(جدول ) هر جدول براي نگهداري داده‌هاي خام بانك اطلاعاتي است.داده‌ها را شما در جدول وارد مي‌كنيد.جداول سپس اين داده‌ها را به شكل سطرها و ستونهايي سازماندهي ميكند.

  Query :هر پرس و جو براي استخراج اطلاعات مورد نظر از يك بانك اطلاعاتي مورد استفاده قرار مي‌گيردهر پرس و جو مي‌تواند گروهي از ركوردها را كه شرايط خاص دارا هستند انتخاب كند.پرس و جوها را مي‌توان بر اساس جداول يا پرس و جوهاي ديگر اماده نمود. با استفاده از پزس‌وجوها مي‌توان ركوردهاي بانك اطلاعاتي را انتخاب كرد، تغيير داد و يا حذف نمود.

  Form:متداولترين روش استفاده از فرمها،براي ورود و نمايش داده‌ها است.

  Report :گزارش ها مي‌توانند بر اساس جدول ،پرس‌وجوها باشند ،قابليت گزارش چاپ داده‌ها مي‌باشدگزارشها را مي‌توان بر اساس چند جدول و پرس‌وجو تهيه نمود تا رابطه بين داده‌ها را نشان داد.

  Macro:ماكروها به خودكار كردن كارهاي تكراري ،بدون نوشتن برنامه‌هاي پيچيده يا فراگيري يك زبان برنامه نويسي ، ياري مي‌كند، در واقع ماكروها يكسري قابليت‌هايي هستند كه امكان سريع سازي را فراهم مي‌سازند.

  Modules : محيط بسيار قوي و با كيفيت براي برنامه‌نويسي محاسبات و عمليات پيچيده روي سيستم بانك اطلاعاتي.

  -----------------------------------

  الف ‌- تعريف دادهData :
  هرگونه اطلاعات لازم و كاربردي درباره يك موجوديت را يك داده مي‌گويند.

  ب‌- تعريف
  Fild :
  به هر ستون يك جدول كه در بر گيرنده كليه اطلاعات مربوط به آن ستون مي‌باشد و بخشي از يك موجوديت را تشگيل ميدهد فيلد گفته مي‌شود.

  ت‌- تعريف
  Record :
  به هر سطر يك جدول كه اطلاعات مربوط به يك موجوديت را نشان مي‌دهد ، ركورد گويند.

  ث‌- تعريف پايگاه داده‌اي ارتباطي:
  پايگاه داده‌هاي ارتباطي، مجموعه‌اي از جدول‌هاي داده است كه يك فيلد مشترك در هر يك از جدولهاي موجود دارد و از طريق آن مي‌توان داده‌ها را بهم ربط داد.به اين مدل از پايگاه داده‌ها ، پايگاه داده‌هاي ارتباطي
  RelationShip مي‌گويند.


  http://www.etvto.ir :منبع
پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول

 • #2
  كاربر عادي Array
  تاریخ عضویت
  Monday 17 July 2006
  نوشته ها
  52
  Thanks
  0
  Thanked 4 Times in 4 Posts

  پیش فرض

  تابع تبديل عدد به حروف
  مقدمه :

  در اين يادداشت تابع مربوط به تبديل عدد به معادل حروفي آن ارائه مي كنم . عمدتا در سيستم هاي مالي و حسابداري نياز است معادل حروفي اعداد هم نمايش داده شده يا چاپ شوند كه توابع زير اين نياز را پاسخ مي دهد. مثلا براي چاپ يك چك روي خود برگه چك ، علاوه بر نياز به چاپ مبلغ عددي چك لازمست تا مبلغ حروفي چك هم روي برگه چاپ شود.

  نحوه استفاده از تابع :
  تابع Adad كه در زير ارائه شده است يك عدد را بعنوان ورودي گرفته و معادل حروفي آن عدد در زبان فارسي را بعنوان خروجي توليد مي كند. مثلا (Adad(1373 مقدار"يكهزار و سيصد و هفتاد و سه" را بعنوان خروجي توليد مي كند.براي استفاده از اين توابع بايد از چند خط پايين تر (Start of Module) تا انتهاي اين يادداشت را در حافظه كپي (Copy) كرده و در يك ماجول جديد در اكسس يا VB ، Paste كنيد . ( توجه داشته باشيد كه نمايش كدهاي نوشته شده در اينجا راست به چپ است كه پس از كپي كردن آن در ماجول اكسس بشكل صحيح نمايش داده خواهد شد)


  ' *********** Start of Module ***********

  'توابع تبديل عدد به معادل حروفي آن در زبان فارسي
  'برنامه نويس : حميد آزادي اردكاني
  'ويرايش اول : ارديبهشت 1380
  ' پست الكترونيك : azadi1355@yahoo.com
  ' آدرس وب : http://try.persianblog.com

  Function Adad(ByVal Number As Double) As String
  If Number = 0 Then
  Adad = "صفر"
  End If
  Dim Flag As Boolean
  Dim S As String
  Dim I, L As Byte
  Dim K(1 To 5) As Double

  S = Trim(Str(Number))
  L = Len(S)
  If L > 15 Then
  Adad = "بسيار بزرگ"
  Exit Function
  End If
  For I = 1 To 15 - L
  S = "0" & S
  Next I
  For I = 1 To Int((L / 3) + 0.99)
  K(5 - I + 1) = Val(Mid(S, 3 * (5 - I) + 1, 3))
  Next I
  Flag = False
  S = ""
  For I = 1 To 5
  If K(I) <> 0 Then
  Select Case I
  Case 1
  S = S & Three(K(I)) & " تريليون"
  Flag = True
  Case 2
  S = S & IIf(Flag = True, " و ", "") & Three(K(I)) & " ميليارد"
  Flag = True
  Case 3
  S = S & IIf(Flag = True, " و ", "") & Three(K(I)) & " ميليون"
  Flag = True
  Case 4
  S = S & IIf(Flag = True, " و ", "") & Three(K(I)) & " هزار"
  Flag = True
  Case 5
  S = S & IIf(Flag = True, " و ", "") & Three(K(I))
  End Select
  End If
  Next I
  Adad = S
  End Function


  Function Three(ByVal Number As Integer) As String
  Dim S As String
  Dim I, L As Long
  Dim h(1 To 3) As Byte
  Dim Flag As Boolean
  L = Len(Trim(Str(Number)))
  If Number = 0 Then
  Three = ""
  Exit Function
  End If
  If Number = 100 Then
  Three = "يكصد"
  Exit Function
  End If

  If L = 2 Then h(1) = 0
  If L = 1 Then
  h(1) = 0
  h(2) = 0
  End If

  For I = 1 To L
  h(3 - I + 1) = Mid(Trim(Str(Number)), L - I + 1, 1)
  Next I

  Select Case h(1)
  Case 1
  S = "يكصد"
  Case 2
  S = "دويست"
  Case 3
  S = "سيصد"
  Case 4
  S = "چهارصد"
  Case 5
  S = "پانصد"
  Case 6
  S = "ششصد"
  Case 7
  S = "هفتصد"
  Case 8
  S = "هشتصد"
  Case 9
  S = "نهصد"
  End Select

  Select Case h(2)
  Case 1
  Select Case h(3)
  Case 0
  S = S & " و " & "ده"
  Case 1
  S = S & " و " & "يازده"
  Case 2
  S = S & " و " & "دوازده"
  Case 3
  S = S & " و " & "سيزده"
  Case 4
  S = S & " و " & "چهارده"
  Case 5
  S = S & " و " & "پانزده"
  Case 6
  S = S & " و " & "شانزده"
  Case 7
  S = S & " و " & "هفده"
  Case 8
  S = S & " و " & "هجده"
  Case 9
  S = S & " و " & "نوزده"
  End Select

  Case 2
  S = S & " و " & "بيست"
  Case 3
  S = S & " و " & "سي"
  Case 4
  S = S & " و " & "چهل"
  Case 5
  S = S & " و " & "پنجاه"
  Case 6
  S = S & " و " & "شصت"
  Case 7
  S = S & " و " & "هفتاد"
  Case 8
  S = S & " و " & "هشتاد"
  Case 9
  S = S & " و " & "نود"
  End Select

  If h(2) <> 1 Then
  Select Case h(3)
  Case 1
  S = S & " و " & "يك"
  Case 2
  S = S & " و " & "دو"
  Case 3
  S = S & " و " & "سه"
  Case 4
  S = S & " و " & "چهار"
  Case 5
  S = S & " و " & "پنج"
  Case 6
  S = S & " و " & "شش"
  Case 7
  S = S & " و " & "هفت"
  Case 8
  S = S & " و " & "هشت"
  Case 9
  S = S & " و " & "نه"
  End Select
  End If
  S = IIf(L < 3, Right(S, Len(S) - 3), S)
  Three = S
  End Function
 • #3
  كاربر عادي Array
  تاریخ عضویت
  Monday 17 July 2006
  نوشته ها
  52
  Thanks
  0
  Thanked 4 Times in 4 Posts

  پیش فرض

  بستن دكمه شيفت  در اين يادداشت روش غيرفعال كردن دكمه Shift به هنگام باز شدن فايلهاي اكسس را توضيح خواهم داد . در ابتدا بايد مقدمه اي را عنوان كنم.


  مقدمه
  مطلب زير در زمينه افزايش امنيت سيستم ها است. نكته اي كه در زمينه امنيت هر نوع سيستمي بايد به آن توجه داشت اينست كه بطور كلي امنيت يك امر نسبي است .
  بعبارت ديگر يك راه حل امنيتي ، قطعا جلوي بسياري از حملات عليه سيستم را خواهد گرفت ولي هيچگاه بطور كامل حملات را خنثي نخواهد كرد و هميشه حفره هاي امنيتي وجود خواهند داشت .
  در يادداشت قبل گفتيم كه به هنگام باز شدن فايلهاي اكسس، Startup اجراء مي شود . به كمك گزينه هاي Startup مي توانيم از دسترسي كاربران به محيط طراحي برنامه جلوگيري كنيم . ولي همانطور كه قبلا گفته شد ميكرو سافت با انگيزه ايجاد سيستم امنيتي چند مرحله اي يك روش ضد امنيتي براي آن ايجاد كرده است و كاربران برنامه ما مي توانند با پايين نگه داشتن دكمه Shift از اجراء Startup جلوگيري كنند و وارد محيط طراحي شوند . حال اگر بخواهيم دكمه شيفت را غير فعال كنيم تا كسي نتواند وارد محيط طراحي شود بايد به اين طريق عمل كرد :

  استفاده از خاصيت AllowByPassKey
  خاصيت AllowByPassKey يكي از خواص شيء Database است كه:
  اگر مقدار آن True باشد دكمه شيفت فعال است .
  و اگر مقدار آن False باشد دكمه شيفت غير فعال است .

  اين خاصيت عملا در ليست خواص يك Database نيست و بايد آنرا فقط براي اولين بار ايجاد (Create) كرد . بعد از ايجاد آن مي توان مقدار آنرا False يا True كرد .

  تذكر : حتما يك كپي از فايل خودتان قبل از اجراء اين برنامه برداريد چون ممكن است ديگر نتوانيد وارد محيط برنامه خودتان شويد . من هم با عرض معذرت وقت پاسخگويي به ايميل هاي دوستان را ندارم و دچار مشكل خواهيد شد.

  سه دكمه روي يك فرم مطابق شكل بالا ايجاد كنيد و كدهاي زير را در آن بنويسد.
  (نمايش كدهاي نوشته شده مناسب نيست ولي اگر آنرا در حافظه كپي كنيد و در ماجول فرمتان كپي كند بدرستي تمايش داده مي شود .)  'براي اولين دفعه :
  Private SubCreate_Click()
  On Error GoTo Er

  Dim db As Database
  Dim prp AsProperty
  Set db = CurrentDb
  Set prp = db.CreateProperty("allowbypasskey", dbBoolean, False)
  db.Properties.Append prp
  db.Close

  Ex:
  ExitSub
  Er:
  If Err.Number = 3367 Then
  MsgBox "اين خاصيت ايجاد شده و لازم نيست مجددا ايجاد شود"
  End If
  Resume Ex

  End Sub

  'جهت غير فعال كردن شيفت
  Private Sub ShiftNo_Click()
  Dim db As Database
  Set db = CurrentDb
  db.Properties("allowbypasskey") = False
  db.Close
  EndSub

  'جهت فعال كردن شيفت
  Private Sub ShiftOk_Click()
  Dim db AsDatabase
  Set db = CurrentDb
  db.Properties("allowbypasskey") = True
  db.Close
  End Sub

 • #4
  كاربر عادي Array
  تاریخ عضویت
  Monday 17 July 2006
  نوشته ها
  52
  Thanks
  0
  Thanked 4 Times in 4 Posts

  پیش فرض

  صدور پيغامهاي فارسي بجاي پيغامهاي Error اكسس

  يكي از دوستان وبلاگي من پرسيده بود چطوري پيغام Error مربوط به ورود ركورد تكراري را در اكسس فارسي كنيم . ترجيح دادم جواب كاملي براي سئوال ايشون بدم تا همه استفاده كنن. بنابراين ابتدا جواب ايشون رو ميدم و بعد از اون بطور كاملتر براي همه وبلاگي هاي عزيز روش كنترل خطا را تشريح مي كنم .

  (توجه داشته باشيد كه در زير كدهاي نوشته شده از راست به چپ نمايش داده مي شوند)

  جواب دوست ما:
  در رويداد
  OnError مربوط به فرم ورود اطلاعات اين كد را مي نويسيم:


  If DataErr = 3022 Then
  MsgBox "اطلاعات وارده تكراري است"
  Response = acDataErrContinue
  End If


  جواب كلي :
  اساسا ، هر خطا در اكسس يا
  VB يك كد توليد مي كند . برنامه نويسان بايد يك بانك اطلاعات از كد خطاهايي كه رخ مي دهد داشته باشند تا بتوانند با چك كردن شماره خطا پيغام فارسي مناسب آن خطا را صادر كنند .

  بطور كلي دو روش كنترل خطا از اين قرارند:

  1- اگر خطا مربوط به كل فرم باشد بايد از طريق رويداد
  OnError فرم كنترل شود .
  معمولا خطاهايي كه مربوط به كدنويسي ما نبوده و صرفا توسط اكسس و در واكنش به اشتباهات كاربر صادر مي شود در اين رويداد كنترل مي شود . در اين رويداد ، پارامتر
  DataErr حاوي كد خطاست. (بعبارت واضح تر اگر مي خواهيد كد مربوط به هر Error را شناسايي كنيد مي توانيد اين دستور در رويداد OnError فرم بنويسيد: MsgBox DataErr )

  بطور كلي بعد از اينكه كد خطاها را شناسايي كرديد با نوشتن قالب برنامه زير در رويداد
  OnError فرم مي توانيد خطاها را كنترل كنيد :  Dim Str as String

  Select CaseDataErr
  Case 3022
  Str="اطلاعات وارده تكراري است"
  Case 2237
  Str = "اطلاعات وارده در ليست وجود ندارد"
  'خط فوق براي مواردي است كه يك مقداري كه در كمبو باكس وجود ندارد ، تايپ شده باشد
  Case ...
  Str=...
  ....
  EndSelect

  Msgbox Str
  Response = acDataErrContinue
  2- اگر خطا مربوط به كدهايي باشد كه خودمان در يك Sub نوشته ايم :
  در اين روش بايد در ابتداي
  Sub با دستور : <اسم زير روال كنترل خطا> On Error Goto ، كنترل خطا را به يك روال كنترل خطا ارجاع دهيم.
  ( تمام كدهايي كه ويزارد
  Command Button بطور خودكار در رويداد OnClick دكمه ها ايجاد مي كند نمونه خوبي براي اين روش هستند. ضمنا در اين روش بكمك Err.Number كد خطا شناسايي مي شود ) • #5
  كاربر عادي Array
  تاریخ عضویت
  Monday 17 July 2006
  نوشته ها
  52
  Thanks
  0
  Thanked 4 Times in 4 Posts

  پیش فرض

  ماجول تاريخ هجري شمسي با توابع جانبي آن
  در بانك اطلاعاتي Access فيلدهاي نوع Date پاسخگوي نياز كاربران فارسي كه با تاريخ هجري شمسي كار مي كنند نيست . البته برنامه هايي مثل پارسا ۹۹ تقويم سيستم را به تقويم هجري شمسي تبديل مي كند و بعد از آن كاربران فارسي مي توانند از فيلدهاي نوع Date اكسس استفاده كنند .بدين ترتيب پارسا مشكل تاريخ هجري شمسي را حل ميكند ولي بعضا تاريخ شمسي سيستم بنا به دلايلي از بين ميرود . مثلا اگربعد از نصب پارسا، Officeنصب شود تاريخ هجري شمسي سيستم به هم مي خورد. براي رهايي از وابستگي برنامه هاي شما به پارسا و ... ، توابع زير مي تواند مشكل شما را بطور كامل حل كند .


  اين ماجول در چندين برنامه تست شده و جواب گرفته است شما هم مي توانيد از آن استفاده كنيد.
  (توجه داشته باشيد كه كدهاي نوشته شده ، در اينجا از چپ به راست نمايش داده شده اند ولي با كپي آن در اكسس ، نمايش آن از چپ به راست خواهد شد)
  در صورت استفاده از اين ماجول ، فيلدهاي از نوع تاريخ را بايد از نوع
  Number تعريف كنيد. توضيحات بيشتر جهت استفاده از ماجول ، درون خود ماجول نوشته شده است.

  براي استفاده از اين ماجول ، از دو خط پايين تر تا انتهاي متن را در حافظه كپي كرده (
  Copy) و سپس در يك ماجول جديد در اكسس يا VB قرار دهيد (Paste):

  ' ************************************************** ***********
  ' برنامه نويس : حميد آزادي
  '

  '
  Web Address: http://try.persianblog.com

  ' ويرايش سوم : زمستان 1381
  ' ************************************************** ***********

  ' 1- تعريف كنيد
  Number(Long) است را بصورت Date فيلدهايي كه نوع آنها

  ' 2- اين فيلدها را بصورت 00/00/00 تنظيم كنيد
  InputMask خاصيت

  ' بدليل 6 رقمي در نظر گرفتن فيلد تاريخ ، اين توابع تا سال 1399 كارايي دارد
  ' ...
  ' تاريخ جاري سيستم را به هجري شمسي تبديل مي كند
  Shamsi() تابع

  ' بكار ببريد
  Now() را مي توانيد در گزارشات بجاي تابع Dat() تابع

  ' :براي جلوگيري از ورود تاريخ غلط به درون يك فيلد بترتيب زير عمل ميكنيد
  ' :بشكل زير بكار ببريد
  ValidationRule را در خاصيت ValidDate() تابع

  '
  ValidDate([نام فيلد])=True

  ' ...
  '*******************************************

  Public FunctionRooz(F_Date As Long) As Byte

  'اين تابع عدد مربوط به روز يك تاريخ را برمگرداند
  Rooz = F_Date Mod 100

  EndFunction

  '*******************************************
  Function Mah(F_DateAs Long) As Byte

  'اين تابع عدد مربوط به ماه يك تاريخ را برمگرداند
  Mah = Int((F_Date Mod 10000) / 100)

  EndFunction

  '*******************************************
  Public FunctionSal(F_Date As Long) As Byte

  'اين تابع عدد مربوط به سال يك تاريخ را برمگرداند
  Sal = Int(F_Date / 10000)

  EndFunction

  '*******************************************
  Public FunctionKabiseh(ByVal OnlySal As Variant) As Byte

  'ورودي تابع عدد دورقمي است
  'اين تابع كبيسه بودن سال را برميگرداند
  'اگر سال كبيسه باشد عدد يك و درغير اينصورت صفر را بر ميگرداند
  Kabiseh = 0

  If OnlySal >= 75 Then

  If (OnlySal - 75) Mod 4 = 0 Then

  Kabiseh = 1

  Exit Function

  End If

  ElseIf OnlySal <= 70 Then

  If (70 - OnlySal) Mod 4 = 0 Then

  Kabiseh = 1

  ExitFunction

  End If

  End If

  EndFunction

  '*******************************************
  FunctionValidDate(F_Date As Long) As Boolean

  Dim M, S, R As Byte

  ' اين تابع اعتبار يك عدد ورودي را از نظر تاريخ هجري شمسي بررسي مي كند
  ' را برمي گرداند
  False واگر نامعتبر باشد True اگر تاريخ معتبر باشد

  ValidDate = True

  S = Sal(F_Date)

  M = Mah(F_Date)

  R = Rooz(F_Date)

  '********
  If F_Date < 100101 Then

  ValidDate = False

  Exit Function

  End If

  If M > 12 Or M = 0 Or R = 0 Then

  ValidDate = False

  Exit Function

  EndIf

  If R > MahDays(S, M) Then

  ValidDate = False

  ExitFunction

  End If

  EndFunction

  '*******************************************
  Public FunctionAddDay(ByVal F_Date As Long, ByVal add As Integer) As Long

  Dim K, M, S, R, Days As Byte

  R = Rooz(F_Date)

  M = Mah(F_Date)

  S = Sal(F_Date)

  K = Kabiseh(S)

  'تبديل روز به عدد 1 جهت ادامه محاسبات و يا اتمام محاسبه
  Days = MahDays(S, M)

  If add > Days - R Then

  add = add - (Days - R + 1)

  R = 1

  If M < 12 Then

  M = M + 1

  Else

  M = 1

  S = S + 1

  End If

  Else

  R = R + add

  add = 0

  End If

  While add > 0

  K = Kabiseh(S) 'كبيسه: 1 و غير كبيسه: 0

  Days = MahDays(S, M) 'تعداد روزهاي ماه فعلي

  Select Case add

  Case Is < Days

  'اگر تعداد روزهاي افزودني كمتر از يك ماه باشد
  R = R + add

  add = 0

  Case Days To IIf(K = 0, 365, 366) - 1

  'اگر تعداد روزهاي افزودني بيشتر از يك ماه و كمتر از يك سال باشد
  add = add - Days

  If M < 12 Then

  M = M + 1

  Else

  S = S + 1

  M = 1

  End If

  Case Else

  'اگر تعداد روزهاي افزودني بيشتر از يك سال باشد
  S = S + 1

  add = add - IIf(K = 0, 365, 366)

  EndSelect

  Wend

  AddDay = (S * 10000) + (M * 100) + (R)

  EndFunction

  '***********************************************
  PublicFunction Shamsi() As Long

  'تاريخ جاري سيستم را به تاريخ هجري شمسي تبديل مي كند
  Dim Shamsi_Mabna As Long

  Dim Miladi_mabna As Date

  Dim Dif AsLong

  'در اينجا 80/10/11 با 2002/01/01 معادل قرارداده شده
  Shamsi_Mabna = 791012

  Miladi_mabna = #1/1/01#

  Dif = DateDiff("d", Miladi_mabna, Date)

  If Dif < 0 Then

  MsgBox "تاريخ جاري سيستم شما نادرست است , آنرا اصلاح كنيد."

  Else

  Shamsi = AddDay(Shamsi_Mabna, Dif)

  End If

  EndFunction

  '***********************************************
  Public FunctionDayWeek(F_Date As Long) As String

  Dim a As String

  Dim N As Byte

  N = DayWeekNo(F_Date)

  Select Case N

  Case 0

  a = "شنبه"

  Case 1

  a = "يكشنبه"

  Case 2

  a = "دوشنبه"

  Case 3

  a = "سه‌شنبه"

  Case 4

  a = "چهارشنبه"

  Case 5

  a = "پنج‌شنبه"

  Case 6

  a = "جمعه"

  EndSelect

  DayWeek = a

  EndFunction

  '***********************************************
  PublicFunction Dat()

  Dim D As Long

  D = Shamsi

  Dat = DayWeek(D) & " 13" & Sal(D) & "/" & Mah(D) & "/" & Rooz(D)

  EndFunction

  '***********************************************
  PublicFunction Diff(ByVal FromDate As Long, ByVal To_Date As Long) As Long

  'اين تابع تعداد روزهاي بين دو تاريخ را ارائه مي كند
  Dim Tmp As Long

  Dim S1, M1, r1, S2, m2, r2 As Integer

  Dim Sumation As Single

  Dim Flag AsBoolean

  Flag = False

  If FromDate = 0 Or IsNull(FromDate) = True Or To_Date = 0 Or IsNull(To_Date) = True Then

  Diff = 0

  Exit Function

  EndIf

  If FromDate > To_Date Then

  'اگر تاريخ شروع از تاريخ پايان بزرگتر باشد آنها موقتا جابجا مي شوند
  Flag = True

  Tmp = FromDate

  FromDate = To_Date

  To_Date = Tmp

  End If

  r1 = Rooz(FromDate)

  M1 = Mah(FromDate)

  S1 = Sal(FromDate)

  r2 = Rooz(To_Date)

  m2 = Mah(To_Date)

  S2 = Sal(To_Date)

  Sumation = 0

  Do While S1 < S2 - 1Or (S1 = S2 - 1 And (M1 < m2 Or (M1 = m2 And r1 <= r2)))

  'اگر يك سال يا بيشتر اختلاف بود
  If Kabiseh((S1)) = 1 Then

  If M1 = 12 And r1 = 30Then

  Sumation = Sumation + 365

  r1 = 29

  Else

  Sumation = Sumation + 366

  End If

  Else

  Sumation = Sumation + 365

  End If

  S1 = S1 + 1

  Loop

  Do While S1 < S2 Or M1 < m2 - 1 Or (M1 = m2 - 1 And r1 < r2)

  'اگر يك ماه يا بيشتر اختلاف بود
  Select Case M1

  Case 1 To 6

  If M1 = 6 And r1 = 31 Then

  Sumation = Sumation + 30

  r1 = 30

  Else

  Sumation = Sumation + 31

  End If

  M1 = M1 + 1

  Case 7 To 11

  If M1 = 11 And r1 = 30 And Kabiseh(S1) = 0 Then

  Sumation = Sumation + 29

  r1 = 29

  Else

  Sumation = Sumation + 30

  End If

  M1 = M1 + 1

  Case 12

  If Kabiseh(S1) = 1 Then

  Sumation = Sumation + 30

  Else

  Sumation = Sumation + 29

  End If

  S1 = S1 + 1

  M1 = 1

  EndSelect

  Loop

  If M1 = m2 Then

  Sumation = Sumation + (r2 - r1)

  Else

  Select Case M1

  Case 1 To 6

  Sumation = Sumation + (31 - r1) + r2

  Case 7 To 11

  Sumation = Sumation + (30 - r1) + r2

  Case 12

  IfKabiseh(S1) = 1 Then

  Sumation = Sumation + (30 - r1) + r2

  Else

  Sumation = Sumation + (29 - r1) + r2

  End If

  End Select

  End If

  If Flag = True Then

  Sumation = -Sumation

  End If

  Diff = Sumation

  EndFunction

  Public Function DayWeekNo(F_Date As Long) As String

  'اين تابع يك تاريخ را دريافت كرده و مشخص مي كند چه روزي از هفته است
  'اگر شنبه باشد عدد 0
  'اگر 1شنبه باشد عدد 1
  '......
  'اگر جمعه باشد عدد 6
  Dim day AsString

  Dim Shmsi_Mabna As Long

  Dim Dif As Long

  'مبنا 80/10/11
  Shmsi_Mabna = 801011

  Dif = Diff(Shmsi_Mabna, F_Date)

  IfShmsi_Mabna > F_Date Then

  Dif = -Dif

  End If

  'با توجه به اينكه 80/10/11 3شنبه است محاسبه ميشود
  day متغير

  day = (Dif + 3) Mod 7

  If day < 0 Then

  DayWeekNo = day + 7

  Else

  DayWeekNo = day

  End If

  EndFunction

  Function MahName(ByVal Mah_no As Byte) As String

  SelectCase Mah_no

  Case 1

  MahName = "فروردين"

  Case 2

  MahName = "ارديبهشت"

  Case 3

  MahName = "خرداد"

  Case 4

  MahName = "تير"

  Case 5

  MahName = "مرداد"

  Case 6

  MahName = "شهريور"

  Case 7

  MahName = "مهر"

  Case 8

  MahName = "آبان"

  Case 9

  MahName = "آذر"

  Case 10

  MahName = "دي"

  Case 11

  MahName = "بهمن"

  Case 12

  MahName = "اسفند"

  End Select

  End Function

  Function SalMah(ByVal F_Date AsLong) As Integer

  'چهار رقم اول تاريخ كه معرف سال و ماه است را برمي گرداند
  SalMah = Val(Left$(F_Date, 4))

  End Function

  FunctionMahDays(ByVal Sal As Byte, ByVal Mah As Byte) As Byte

  'اين تابع تعداد روزهاي يك ماه را برمي گرداند
  Select Case Mah

  Case 1 To 6

  MahDays = 31

  Case 7 To 11

  MahDays = 30

  Case 12

  If Kabiseh(Sal) = 1 Then

  MahDays = 30

  Else

  MahDays = 29

  End If

  End Select

  EndFunction

  Function Make_Date(ByVal F_Date As Long) As String

  'يك تاريخ را بصورت يك رشته 10 رقمي با ذكر چهار رقم براي سال ارائه مي كند
  Dim D AsString

  D = Trim(Str(F_Date))

  If IsNull(F_Date) = True Or F_Date = 0Then

  Make_Date = ""

  Else

  Make_Date = "13" & Mid(D, 1, 2) & "/" & Mid(D, 3, 2) & "/" & Mid(D, 5, 2)

  End If

  EndFunction

  Function NextMah(ByVal Sal_Mah As Integer) As Integer

  If (Sal_Mah Mod 100) = 12 Then

  NextMah = (Int(Sal_Mah / 100) + 1) * 100 + 1

  Else

  NextMah = Sal_Mah + 1

  End If

  End Function

  FunctionPreviousMah(ByVal Sal_Mah As Integer) As Integer

  If (Sal_Mah Mod 100) = 1Then

  PreviousMah = (Int(Sal_Mah / 100) - 1) * 100 + 12

  Else

  PreviousMah = Sal_Mah - 1

  End If

  End Function

  Function SubtractDay(ByValF_Date As Long, ByVal Subtract As Long) As Long

  'به تعداد روز معيني از يك تاريخ كم كرده و تاريخ حاصله را ارائه ميكند
  Dim K, M, S, R, Days AsByte

  R = Rooz(F_Date)

  M = Mah(F_Date)

  S = Sal(F_Date)

  K = Kabiseh(S)

  'تبديل روز به عدد 1 جهت ادامه محاسبات و يا اتمام محاسبه
  IfSubtract >= R - 1 Then

  Subtract = Subtract - (R - 1)

  R = 1

  Else

  R = R - Subtract

  Subtract = 0

  End If

  While Subtract > 0

  K = Kabiseh(S - 1) 'كبيسه: 1 و غير كبيسه: 0

  Days = MahDays(IIf(M >= 2, S, S - 1), IIf(M >= 2, M - 1, 12)) 'تعداد روزهاي ماه قبلي

  Select CaseSubtract

  Case Is < Days

  'اگر تعداد روزهاي كاهش كمتر از يك ماه باشد
  R = Days - Subtract + 1

  Subtract = 0

  If M >= 2 Then

  M = M - 1

  Else

  S = S - 1

  M = 12

  End If

  Case Days To IIf(K = 0, 365, 366) - 1

  'اگر تعداد روزهاي كاهش بيشتر از يك ماه و كمتر از يك سال باشد
  Subtract = Subtract - Days

  If M >= 2 Then

  M = M - 1

  Else

  S = S - 1

  M = 12

  End If

  Case Else

  'اگر تعداد روزهاي كاهش بيشتر از يك سال باشد
  S = S - 1

  Subtract = Subtract - IIf(K = 0, 365, 366)

  EndSelect

  Wend

  SubtractDay = (S * 10000) + (M * 100) + (R)

  EndFunction


 • #6
  كاربر عادي Array
  تاریخ عضویت
  Monday 17 July 2006
  نوشته ها
  52
  Thanks
  0
  Thanked 4 Times in 4 Posts

  پیش فرض

  ایراد The search key was not found in any record


  Microsoft JET Database Engine error '80040e21'


  The search key was not found in any record.
  /myfile.asp, line 113
  یه روز یه برنامه ASP که از بانک اطلاعاتی ACCESS استفاده میکرد نوشته بودم که وقتی فرمان update يا delete را بر روی بانک اعمال ميکردم پيام فوق برام می آمد و به من میگفت که چنین رکوردی در بانک وجود ندارد.این در حالی بود که وقتی Query میگرفتم همه چیز درست بود . فکر کردم مشکل از سرور است .دیتابیس رو از سایت دانلود کردم تا رکورد موردنظر را در اکسس بصورت دستی پاک کنم ، اما با کمال تعجب دیدم که در حالی که رکورد موردنظر جلوی چشمان منه ، میگه چنین رکوردی موجود نیست . هر چی کتاب در این زمینه داشتم زیر و رو کردم ، اما چیزی پیدا نکردم . یه دفعه یاد یه کتابخانه خیلی بزرگ افتادم که میدونستم حتما حداقل یه مقاله در این مورد توش هست ! بله ، اینترنت !


  مشابه این برنامه را قبلا نوشته بودم و درست کار میکرد .اما این برنامه با قبلی کمی فرق داشت . این برنامه در بانک اطلاعاتی اش دارای یک فیلد MEMO بود . بانک اکسس من صدمه دیده بود و برای درست کردن آن راه زیر را پیدا کردم :

  • برای تعمیر دیتابیس : اگر بانک روی سرور است آنرا دانلود کنید و در اکسس آن را باز کنید . به منوی Tools بروید و 'Database Utilities را باز کنید و Compact and Repair Database را انتخاب کنید . با اینکار اکسس دیتابیس را تعمیر میکند . حال آنرا ذخیره کنید و دوباره میتوانید رکورد ها را حذف یا آپدیت کنید.
  این کار را کردم ودرست شد و من دیتابیس را آپلود کردم . اما بار دیگر این اتفاق افتاد .خوب ، باید یه راه درستی باشه که از بروز این مشکل پیشگیری کنه، نمیشه که هر روز من فایل رو دانلود کنم. ( همیشه پیشگیری بهتر از درمان است ) و بالاخره راه حل را یافتم .


  • <LI class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 0pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; tab-stops: list .5in; mso-list: l0 level1 lfo1">برای پیشگیری از بروز مشکل : فیلد MEMO نباید Index آن برابر YES باشد . چون فیلد های memo نمی توانند اندیس داشته باشند این مشکل روی میدهد .
  • یک مشکل و یک راه دیگر : این مشکل در موقعی که نام یک فیلد دارای فاصله باشد نیز روی میدهد . هنگام استفاده از درایور ODBC با یک کرسر سمت سرور ، اجازه آپدیت داده نمیشود و بجای آن ADO یک فرمان SQL برای آن میسازد ، ولی از گذاشتن علامت [ ] در اطراف نام فیلد غفلت میکند و این امر باعث ایجاد Error میشود . برای پیشگیری از این مشکل در نام فیلد از فاصله استفاده نکنید و یا بجای ADO از فرامین SQL استفاده کنید .
  با تشکر از : ASP Free Forums
 • #7
  كاربر عادي Array
  تاریخ عضویت
  Monday 17 July 2006
  نوشته ها
  52
  Thanks
  0
  Thanked 4 Times in 4 Posts

  پیش فرض

  Join کردن بيش از ۲ جدول براي Database هاي Access
  کتاب ColdFusion MX Bible براي Join کردن بيش از دو جدول يک بانک اطلاعاتي راه حل زير را پيشنهاد مي کند:

  SELECT
  c.CompanyID,
  c.CompanyName,
  e.LastName,
  e.FirstName,
  e.Salary,
  d.FullName,
  d.RelationShip
  FROM
  Company c INNER JOIN Employee e
  ON c.CompanyID = e.CompanyID
  INNER JOIN Dependant d
  ON e.SSN = d.SSN

  که در بيشتر برنامه هاي Database Server درست عمل مي کند.
  اما در بانکهاي اطلاعاتي Microsoft Access پيغام خطايي با توضيح زير مي دهد :
  Operator expected
  من پس از يک کم جستجو در کتاب ها و پرسش از ديگران ، يک دوست آمريکايي من راه حل زير را پيشنهاد داد. در اکسس در برخي قسمت ها وجو د پارانتز الزامي است با اينکه در انواع ديگر بانک هاي اطلاعاتي نيازي به آن پارانتز ها نيست. يعني کد مورد نظر را بايد به صورت زير باز نويسي کنيم :
  SELECT
  c.CompanyID,
  c.CompanyName,
  e.LastName,
  e.FirstName,
  e.Salary,
  d.FullName,
  d.RelationShip
  FROM
  (Company c INNER JOIN Employee e
  ON c.CompanyID = e.CompanyID)
  INNER JOIN Dependant d
  ON e.SSN = d.SSN


  و يک نمونه ي ديگر در اتصال ۴ جدول :
  SELECT
  cfarticle.id,
  cfarticle.title,
  cfarticle.description,
  cfarticle.dateadded,
  editorial.authorname as author,
  categories.name,
  levels.levelname
  FROM
  ((cfarticle INNER JOIN categories ON cfarticle.category=categories.id)
  INNER JOIN editorial ON cfarticle.author=editorial.id)
  INNER JOIN levels ON cfarticle.skllevel=levels.id


  http://www.macromediax.com :منبع
  گردآوری : Dev.ir

 • #8
  كاربر عادي Array
  تاریخ عضویت
  Saturday 19 August 2006
  نوشته ها
  2
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  پیش فرض برگرداندن Shift پس از حذف آن در Access

  آقا حالا اگر کسی یه همچین قابلیتی رو روی اکسس گذاشت چطوری می شه از شرش خلاص شد.
  نقل قول نوشته اصلی توسط aydeen نمایش پست ها
  بستن دكمه شيفت  در اين يادداشت روش غيرفعال كردن دكمه Shift به هنگام باز شدن فايلهاي اكسس را توضيح خواهم داد . در ابتدا بايد مقدمه اي را عنوان كنم.


  مقدمه
  مطلب زير در زمينه افزايش امنيت سيستم ها است. نكته اي كه در زمينه امنيت هر نوع سيستمي بايد به آن توجه داشت اينست كه بطور كلي امنيت يك امر نسبي است .
  بعبارت ديگر يك راه حل امنيتي ، قطعا جلوي بسياري از حملات عليه سيستم را خواهد گرفت ولي هيچگاه بطور كامل حملات را خنثي نخواهد كرد و هميشه حفره هاي امنيتي وجود خواهند داشت .
  در يادداشت قبل گفتيم كه به هنگام باز شدن فايلهاي اكسس، Startup اجراء مي شود . به كمك گزينه هاي Startup مي توانيم از دسترسي كاربران به محيط طراحي برنامه جلوگيري كنيم . ولي همانطور كه قبلا گفته شد ميكرو سافت با انگيزه ايجاد سيستم امنيتي چند مرحله اي يك روش ضد امنيتي براي آن ايجاد كرده است و كاربران برنامه ما مي توانند با پايين نگه داشتن دكمه Shift از اجراء Startup جلوگيري كنند و وارد محيط طراحي شوند . حال اگر بخواهيم دكمه شيفت را غير فعال كنيم تا كسي نتواند وارد محيط طراحي شود بايد به اين طريق عمل كرد :

  استفاده از خاصيت AllowByPassKey
  خاصيت AllowByPassKey يكي از خواص شيء Database است كه:
  اگر مقدار آن True باشد دكمه شيفت فعال است .
  و اگر مقدار آن False باشد دكمه شيفت غير فعال است .

  اين خاصيت عملا در ليست خواص يك Database نيست و بايد آنرا فقط براي اولين بار ايجاد (Create) كرد . بعد از ايجاد آن مي توان مقدار آنرا False يا True كرد .

  تذكر : حتما يك كپي از فايل خودتان قبل از اجراء اين برنامه برداريد چون ممكن است ديگر نتوانيد وارد محيط برنامه خودتان شويد . من هم با عرض معذرت وقت پاسخگويي به ايميل هاي دوستان را ندارم و دچار مشكل خواهيد شد.

  سه دكمه روي يك فرم مطابق شكل بالا ايجاد كنيد و كدهاي زير را در آن بنويسد.
  (نمايش كدهاي نوشته شده مناسب نيست ولي اگر آنرا در حافظه كپي كنيد و در ماجول فرمتان كپي كند بدرستي تمايش داده مي شود .)  'براي اولين دفعه :
  Private SubCreate_Click()
  On Error GoTo Er

  Dim db As Database
  Dim prp AsProperty
  Set db = CurrentDb
  Set prp = db.CreateProperty(&quot;allowbypasskey&quot;, dbBoolean, False)
  db.Properties.Append prp
  db.Close

  Ex:
  ExitSub
  Er:
  If Err.Number = 3367 Then
  MsgBox &quot;اين خاصيت ايجاد شده و لازم نيست مجددا ايجاد شود&quot;
  End If
  Resume Ex

  End Sub

  'جهت غير فعال كردن شيفت
  Private Sub ShiftNo_Click()
  Dim db As Database
  Set db = CurrentDb
  db.Properties(&quot;allowbypasskey&quot;) = False
  db.Close
  EndSub

  'جهت فعال كردن شيفت
  Private Sub ShiftOk_Click()
  Dim db AsDatabase
  Set db = CurrentDb
  db.Properties(&quot;allowbypasskey&quot;) = True
  db.Close
  End Sub

 • #9
  كاربر عادي Array
  تاریخ عضویت
  Wednesday 1 October 2008
  نوشته ها
  6
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  پیش فرض یک سوال ناب اکسسی

  سلام دوستان :
  اگه بخواهیم از طریق کلیک یک کاماند در یک فرم ، مقداری را در یک جدول با کدی معین و ثابت تغییر دهیم چگونه عمل می کنیم ؟
  مثلا : ما در فرمی یک کاماندی طراحی کرده ایم و می خواهیم با کلیک روی آن اعلام کنیم که در جدول فروش برای رکورد یا کد 40 به نام مشتری علی گودرزی تعداد فروش که 110 عدد است تغییر یابد و تعداد فروش از 100 عدد به 522 عدد تغییر یابد ...
  دوستان و استادان عزیز اگه منظورمو متوجه شدن لطفا خودشونو نشون بدن
  در زیر نمونه ای از این در اختیارتون قرار می دهم :
  فایل های ضمیمه
  • نوع فایل: rar ArshadExam1.rar (9.2 کیلو بایت, این فایل 88 مرتبه دانلود شده است )

 • #10
  كاربر عادي Array
  تاریخ عضویت
  Tuesday 16 December 2008
  نوشته ها
  1
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  پیش فرض

  باسلام
  لطفا هرکدام ازدوستان که درزمینه بانک اطلاعات پرسنلی برنامه ای دارند وتمایل به همکاری هستند
  اطلاع دهند
  باتشکر

 • صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین

  علاقه مندي ها (Bookmarks)

  علاقه مندي ها (Bookmarks)

  مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •