تمام صفحات وب با نوعی از HTML ساخته می شوند . لذا برای ایجاد وب سایت های پیشرفته یادگیری HTML ضروری می باشد . در این کتاب آموزشی سعی شده است که با به کارگیری مثال های مختلف و دوری از هر گونه اضافه گوِیی در سریعترین زمان ممکن توانایی بکارگیری زبان HTML بدون نیاز به برنامه ای کمکی در شما ایجاد گردد.
سرفصل ها شامل:
مقدمه ای بر وب
برچسب ها
قالب بندی متن
حروف نهادی
فهرست ها
فونت ها
لینک ها
فرم ها و داده های ورودی و …