در اين نرم افزار علاوه بر ارتباط سمعي و بصري قادر به ارائه امكانات گوناگون از جمله:

قابليت مديريت كاربران و شركت كنندگان در وب كنفرانس
امكان ايجاد كلاس هاي متعدد و همزمان بدون محدوديت زماني و مكاني
قابليت آپلودكردن تصاوير،power point و pdfو نمايش آنها
داراي تخته وايت برد جهت نوشتن بر روي آن و نمايش به بقيه
قابليت به اشتراك گذاشتن صفحه كامپيوتر شخصي براي بقيه(desktop sharing)
قابليت ضبط كنفرانس ها ،كلاس ها و دانلود فايلهاي مربوطه
قابليت برگزاري نظرسنجي جهت دريافت نظرات شركت كنندها
و..

پشتيباني 24 ساعته در 7 روز هفته و آموزش كامل به كاركنان،اساتيد و دانشجويان بصورت برگزاري سمينار سي دي آموزشي و برگزاري دورههاي الكترونيكي براي شهرستانها و تهران.

با تشكر
موسسه چشم انداز توسعه و امنيت