با سلام به دوستان بنده یک مشکلی دارم واین هست که میخواهم بین جداول رابطه برقرار کنم مثلا میخواهم در پی اچ پی منوهای تودرتو بسازم به همین دلیل من باید یک جدول درست کنم با اصل این کار مشکلی ندارم به این صورت هست
کد PHP:
CREATE TABLE  `main_menu` (  `id_menuint(11NOT NULL AUTO_INCREMENT,  `parentID_menuint(11NOT NULL,  `label_menuvarchar(100NOT NULL,  `link_menuvarchar(100NOT NULL,  `target_menuvarchar(10NOT NULL,  `highlight_menuvarchar(10NOT NULL,  PRIMARY KEY (`id_menu`)) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=
حالا میخوام مقدار parent id اضافی کنم منتها نه دستی چون دستی اینطور اضافی میکنم

کد PHP:
INSERT INTO `main_menu` (`id_menu`, `parentID_menu`, `label_menu`, `link_menu`, `target_menu`, `highlight_menu`) VALUES(10'Home''#''_self''1'),(20'Accessories''#''_self''2'),(30'Products''#''_self''3'),(40'Contact''#''_self''4'),(52'Accessory1''#''_self'''),(63'Product1''#''_self'''),(73'Product2''#''_self'''); 
ولی من میخوام اتواتیک از سمت پی اچ پی parent id اضافی کنم نه خودم مقدار بدم لپ کلام این هست با هر چی که رابطه داشته باشه مشکل دارم مثلا میخوام طراحی کنم محصول با نام دستبند در این گروه بدلیجات وتی شرت ورزشی وکفش ورزشی در گروه محصولات ورزشی

ممنون میشم که اگه کسی میتونه منو کمک کنه گیر این مشکل هستم