از روز اول جولای، مایكروسافت برای ارائه مدارك Microsoft Certified Professional در مناطق خاصی، هزینه بیشتری دریافت می‌كند.طبق بیانیه‌ وب‌سایت مایكروسافت، هزینه متوسط امتحانات این شركت در نقاط مختلف جهان افزایش خواهد یافت. این افزایش هزینه شامل MCTS، MCITP، MCPD، MCDST، MCSA، MCSE، MCAD، MCSD و MCDBA خواهد شد.

در حالی كه هزینه برگزاری امتحانات مداركMCM ، MCA ،MTA و MOS ثابت خواهد ماند، مایكروسافت در Microsoft Learning اعلام كرد: «این تغییر هزینه در بهبود كیفیت ارائه خدمات به مشتریان و سرمایه‌گذاری ما در بخش‌های نوین مدارك مایكروسافتی تاثیر خود را خواهد گذاشت.»

مایكروسافت برای تخمین رشد هزینه بسته به محل و نوع امتحان، یك ماشین حساب در وب‌سایت خود قرار داده است كه از نشانی زیر قابل بررسی است.

http://www.microsoft.com/learning/en/us/certification/cert-pricing-FAQ.aspx#
مایكروسافت اعلام كرد كه هزینه‌های جدید به این شركت اجازه می‌دهد انعطاف‌پذیری خود را به روش‌های مختلف امنیتی و تعریف مدارك جدید افزایش دهد.