كارشناسان امنيتى، با هشدار به شركت هاى مخابراتى و كاربران تلفن هاى همراه، از روند رو به گسترش حملات مخرب عليه اين ابزار ارتباطى، ابراز نگرانى مى كنند.

طبق اظهارات فرناندو دلاكوادرا، از مسئولان ارشد شركت پاندا، با توجه به افزايش تهديدات و ريسك هاى تخريبى ويژه تلفن هاى همراه، بايد روش كاملا متفاوتى از امنيت ارتباطات، مورد توجه قرار گيرد كه نه تنها در آن امنيت مكالمات تلفنى و حفاظت اطلاعات حساس از اهميت خاصى برخوردار باشد، بلكه حتى تغيير مكان و وضعيت جغرافيايى كاربر اين دستگاه ها نيز تحت كنترل و نظارت امنيتى واقع شود. با ظهور فن آورى GSM در اروپا و CDMA در آمريكا و آسيا، سيستم هاى پيشرفته اى بكار گرفته شد كه ابتدا گمان ميرفت براى ارتقاى امنيت مكالمات تلفنى بسيار سودمند و مفيد واقع شود، اما با اين وجود، چندى ست كه امنيت اين سيستم هاى مبتنى بر رمز گذارى نيز مورد حمله و نفوذ خرابكاران قرار گرفته و قدرت اطمينان بخش سابق خود را از دست داده است.

اكنون خرابكاران حرفه اى، براحتى مى توانند كدهاى يك ارتباط ايجاد شده توسط تلفن هاى همراه را رمزگشايى كرده و به استراق سمع مكالمات باصطلاح محرمانه و شخصى افراد بپردازند. گذشته از مخدوش شدن امنيت مكالمات تلفنى، تلفن هاى همراه رفته رفته در معرض هجوم ويروس ها و كدهاى مخرب رايانه اى نيز قرار خواهند گرفت كه اكثر آنها قابليت سرقت اطلاعات حساس و بسيار حياتى را از روى تلفن همراه دارا هستند.

همانطور كه كلاهبرداران اينترنتى از طريق حملات Phishing، تا حد زيادى موفق به اجراى مقاصد مجرمانه خود در رايانه هاى خانگى شدند، بدون شك، كاربران تلفن همراه را نيز در زمان مناسب، مورد حملات كلاهبردارى خود قرار خواهند داد. همين شرايط براى تروجان ها و به ويژه تروجان هاى مالى نيز صادق است.

آنها قادر هستند در حافظه تلفن هاى همراه پنهان شده و منتظر شوند تا كاربران به وب سايت بانك ها و مطسسات مالى مراجعه كنند و يا بعنوان يك مشترى اطلاعات خاصى را از اين مراكز دريافت نمايند. اقدام بعدى آنها سرقت اين اطلاعات و ارسال آن به خرابكاران و مجرمان اينترنتى خواهد بود. اما خطرناكترين بدافزارهاى ويژه تلفن همراه، كدهاى مخربى هستند كه از سيستم GPS (و يا از كاربردهاى سيستم GSM براى جهت يابى) استفاده مى كنند و براى مكان يابى دقيق و حملات مخرب هدفدار بكار روند.طبق اظهارات فرناندو دلاكوادرا، از مسئولان ارشد شركت پاندا، با توجه به افزايش تهديدات و ريسك هاى تخريبى ويژه تلفن هاى همراه، بايد روش كاملا متفاوتى از امنيت ارتباطات، مورد توجه قرار گيرد كه نه تنها در آن امنيت مكالمات تلفنى و حفاظت اطلاعات حساس از اهميت خاصى برخوردار باشد، بلكه حتى تغيير مكان و وضعيت جغرافيايى كاربر اين دستگاه ها نيز تحت كنترل و نظارت امنيتى واقع شود.

با ظهور فن آورى GSM در اروپا و CDMA در آمريكا و آسيا، سيستم هاى پيشرفته اى بكار گرفته شد كه ابتدا گمان ميرفت براى ارتقاى امنيت مكالمات تلفنى بسيار سودمند و مفيد واقع شود، اما با اين وجود، چندى ست كه امنيت اين سيستم هاى مبتنى بر رمز گذارى نيز مورد حمله و نفوذ خرابكاران قرار گرفته و قدرت اطمينان بخش سابق خود را از دست داده است. اكنون خرابكاران حرفه اى، براحتى مى توانند كدهاى يك ارتباط ايجاد شده توسط تلفن هاى همراه را رمزگشايى كرده و به استراق سمع مكالمات باصطلاح محرمانه و شخصى افراد بپردازند. گذشته از مخدوش شدن امنيت مكالمات تلفنى، تلفن هاى همراه رفته رفته در معرض هجوم ويروس ها و كدهاى مخرب رايانه اى نيز قرار خواهند گرفت كه اكثر آنها قابليت سرقت اطلاعات حساس و بسيار حياتى را از روى تلفن همراه دارا هستند. همانطور كه كلاهبرداران اينترنتى از طريق حملات Phishing، تا حد زيادى موفق به اجراى مقاصد مجرمانه خود در رايانه هاى خانگى شدند، بدون شك، كاربران تلفن همراه را نيز در زمان مناسب، مورد حملات كلاهبردارى خود قرار خواهند داد. همين شرايط براى تروجان ها و به ويژه تروجان هاى مالى نيز صادق است. آنها قادر هستند در حافظه تلفن هاى همراه پنهان شده و منتظر شوند تا كاربران به وب سايت بانك ها و مطسسات مالى مراجعه كنند و يا بعنوان يك مشترى اطلاعات خاصى را از اين مراكز دريافت نمايند.

اقدام بعدى آنها سرقت اين اطلاعات و ارسال آن به خرابكاران و مجرمان اينترنتى خواهد بود. اما خطرناكترين بدافزارهاى ويژه تلفن همراه، كدهاى مخربى هستند كه از سيستم GPS (و يا از كاربردهاى سيستم GSM براى جهت يابى) استفاده مى كنند و براى مكان يابى دقيق و حملات مخرب هدفدار بكار روند.

با توجه به افزايش چشمگير تعداد و تنوع كدهاى مخرب جديد و ناشناخته، ناتوانى آزمايشگاه هاى امنيتى در دريافت، بررسى و تحليل بدافزارها و نيز انتشار روش پاكسازى مربوط به هركدام از آنها و هم چنين عدم كارآيى نرم افزارهاى سنتى در برابر كدهاى مخرب سريع الانتشار، به كليه كاربران اينترنت و رايانه توصيه شده است كه خود وارد عمل شده، و نقشى هر چند كوچك را در ارتقاى وضعيت جهانى و عمومى امنيت اطلاعات به عهده بگيرند. اين كاربران در هر كجاى جهان كه باشند، مى توانند با مراجعه به اين آدرس، ورود به دنياى Web ۰.۲ و برآورد وضعيت جهانى امنيت را تسهيل كنند. اين وب سايت به كاربران امكان مى دهد تا وضعيت امنيتى رايانه خود را به طور رايگان بررسى كرده، كدهاى مخرب نا شناخته و بسيار جديد را با استفاده از فن آورى هاى پيشرفته، رديابى و كشف نمايند. سپس بلافاصله و به سرعت، اطلاعات مربوط به اين كدها و تهديدهاى خطرناك در اختيار كليه كاربران اينترنت در سرتاسر جهان قرار مى گيرد، تا علاوه بر ارتقاى امنيت جهانى اينترنت، ميزان تخريب انجام شده توسط اين تهديدها نيز به حداقل برسد.