هکرهایی از ایران توانسته‌اند گواهی دیجیتالی سایت‌هایی مانند جی‌میل، یاهو و اسکایپ را جعل کنند. پیش از این مقامات ایرانی ادعا کرده بودند که ارتباطات الکترونیکی شهروندان را زیر نظر دارند. ................