شركت اوراكل پس از خريد شركت سان، اكنون قصد دارد دومين آن‌را كه 12 امين دومين قديمي اينترنت است، بازنشسته و از دسترس خارج كند: اطلاعات بيشتر در اينجا
فروشندگان مي‌گويند اوراكل مي‌تواند اين دومين را يك ميليون دلار بفروشد. اطلاعات بيشتر در اينجا