سوالاتی دارم در مورد مبانی منطق مرتبه اول (1st Order Logic) که اگر دوستان محبت کنن و جواب بدن ممنون می شم.

1- دو جمله زیر آیا با هم فرق دارن؟ اگر فرق دارن ، چه فرقی؟


2- ترجمه فارسی جمله زیر چیست؟


3- ترجمه جمله فارسی:

بعضی از دانش آموزان برای هیچ کس نامه نمی نویسند، مگر دانش آموزانی که دوستشان دارند.

در منطق مرتبه اول، کدومیک از عبارات زیره:


پوران پزوهش (مهدیه شادی) گفته گزینه اولی درسته، در حالیه که من فکر می کنم دومی درسته.

به نظر من عبارت اولی این معنا رو داره که :

بعضی دانش آموزان برای تمام آن دانش آموزانی که دوستشان دارند، نامه می نویسند.


###################################

فعلا همین سه تاست اما سوالاتم زیاد هستند. :P:P دوستان لطف کنن کمک کنن مشکلات من حل بشه، خیلی از همه تون ممنونم.

یکی از دوستان کمک کنه لطفا که من لنگ موندم.
مرسی