به نام خدا
مقایسه گزارش ساز های متداول
.NETدر محیط
: ASP Report Maker
ASP Report Maker یک ابزار گزارش ساز قوی برای ساختن گزارش داینامیک برای صفحات ASP می باشد .دیتابیس های پشتیبانی شده توسط این نرم افزار عبارتند ازMS.ACCESS , SQL, MY SQL, ODBC .
مزایا :
· توانایی طراحی و ساخت گزارشات ، استفاده از الگوها ، استفاده از فوتر و هدرو سامری و ...
· پشتیباتی از فلش چارتینگ (Column, Bar, Line or Pie charts) برای گزارشات چارتی .
· صفحات تولید شده ASP خالص می باشند بنابراین هیچ احتیاجی به نصب هیچ DLL در سرور نمی باشد همچنین کلاینت ها هیچ احتیاجی به هیچ ActiveX ندارند .
· کدهای تولید شده توسط این نرم افزار بسیار ساده می باشند و به سادگی در سرور پابلیش می شوند .
· دارای یک محیط ساده و کارا برای تولید View ها
معایب :
· گزارشات ایجاد شده توسط این نرم افزار به صورت ردیفی می باشند. یعنی نمی توان گزارشی با طراحی پیچیده تولید نمود.
· عدم پشتیبانی از لینک ها در گزارشات
· عدم استفاده از Viewer برای نمایش گزارشات
· عدم استفاده از کنترلر پرینت
· عدم پشتیبانی از Input Argument ها توسط کاربر
· عدم پشتیبانی از مقادیر پیش فرض
· عدم پشتیبانی از مقادیر ثابت
· عدم پشتیبانی از تاریخ فارسی
· عدم پشتیبانی از الگوهای برنامه نویسی مانند Paging, Data Compressing
· عدم پشتیبانی از گزارشات چند دیتابیسی
· این نرم افزار .Netنمی باشد.
· این نرم افزار هیچ UserController وبی و ویندوزی ارائه نمیدهد و ارتباط با این نرم افزار فقط از طریق OCX می باشد .Fast Report
فست ریپورت یک ابزار گزارش ساز بسبار قوی با استفاده از VS2005 یا VS2008 می باشد.
مزایا :
· توانایی طراحی و ساخت گزارشات ، استفاده از الگوها ، استفاده از فوتر و هدرو سامری و ...
· پشتیباتی از چارتینگ (Column, Bar, Line or Pie charts) برای گزارشات چارتی .
· دارای یک محیط ساده و کارا برای تولید View ها
· پشتیبانی از Group By,Distinct, Sorting, Calculate Fields
· پشتیبانی از انواع گزارشات گرافیکال
· پشتیبانی از Link ها
· Integrate with .net
· پشتیبانی از ADO
· امکان تعریف انواع فرمت های نمایشی برای ستون ها
· امکان تعیین مقدار پارامتر به صورت تکی یا چند تایی
· امکان تعریف شرایط ثابت برای گزارش
· امکان تعیین فرمت نمایشی مانند فونت ، رنگ زمینه ، متن
· امکان تعیین لوگو ، هدر و فوتر پیش فرض
· امکان گروه بندی بر اساس تمامی ستون ها
· امکان طراحی فرم های پرسشی از شخص گزارش گیر
· امکان ارسال گزارش به تمامی فرمت های استاندارد موجود مانند PDF, Office, HTML, XML, …

معایب :
· این ابزار فقط برای windows Forms می باشد و هنوز قسمت وب آن راه اندازی نشده است.

Reportizer :
این نرم افزار یک نرم افزار مستقل و قوی برای مدیریت گزارشات می باشد و واسط برنامه نویسی ارائه نمی دهد .: Alnis Soft report
این نرم افزار یک ابزار گزارش ساز قوی برای مصارف پزشکی می باشد و واسط برنامه نویسی ارائه نمی دهد .: Rave Report
علارغم ادعای ارائه کنترل برای محیط .NET هیچ واسطی برای این کار مشاهده نگردید.: Component One Report Viewer
یک ابزار گزارش ساز بسیر ساده و محدود برای محیط .NET می باشد . عدم پشتیبانی از الگوها و طراحی در موقع اجرا
و عدم پشتیبانی از گروه بندی و ... از معایب این نرم افزار می باشند.

: Stimul Soft
یک گزارش ساز بسبار قوی که با محیط .netکاملا مچ می باشد .این گزارش ساز هم گزارشات تحت ویندوز و هم وب
پشتیبانی می کند .طراحی گزارشات و اجرای آنها در هر برنامه ای بسیار ساده می باشد .

مزایا :
· توانایی طراحی و ساخت گزارشات ، استفاده از الگوها ، استفاده از فوتر و هدرو سامری و ...
· پشتیباتی از چارتینگ (Column, Bar, Line or Pie charts) برای گزارشات چارتی .
· دارای یک محیط ساده و کارا برای تولید View ها
· پشتیبانی از Group By,Distinct, Sorting, Calculate Fields
· پشتیبانی از انواع گزارشات گرافیکال
· پشتیبانی از Link ها
· Integrate with .net
· پشتیبانی از ADO
· امکان تعریف انواع فرمت های نمایشی برای ستون ها
· امکان تعیین مقدار پارامتر به صورت تکی یا چند تایی
· امکان تعریف شرایط ثابت برای گزارش
· امکان تعیین فرمت نمایشی مانند فونت ، رنگ زمینه ، متن
· امکان تعیین لوگو ، هدر و فوتر پیش فرض
· امکان گروه بندی بر اساس تمامی ستون ها
· امکان طراحی فرم های پرسشی از شخص گزارش گیر
· امکان ارسال گزارش به تمامی فرمت های استاندارد موجود مانند PDF, Office, HTML, XML, …
· کلانینت ها احتیاج به نصب هیچ OCX ندارند
· بر روی سرور هیچ برنامه جانبی برای اجرای گزارشات نصب نمیگردد
· براحتی میتوان کنترل های مورد دلخواه خود را در زمان اجرا از طریق برنامه نویسی به گزارش مورد نظر خود اضافه نمود.
· استفاده هم در محیط ویندوز و هم وب

معایب :
· عدم پشتیبانی از Paging و Data Compressing برای گزارشات حجیم و سنگین

: Data Dynamic Reports
یک گزارش ساز بسبار قوی که با محیط .netکاملا مچ می باشد .این گزارش ساز هم گزارشات تحت ویندوز و هم وب
پشتیبانی می کند .طراحی گزارشات و اجرای آنها در هر برنامه ای بسیار ساده می باشد .

مزایا :
· توانایی طراحی و ساخت گزارشات ، استفاده از الگوها ، استفاده از فوتر و هدرو سامری و ...
· پشتیباتی از چارتینگ (Column, Bar, Line or Pie charts) برای گزارشات چارتی .
· دارای یک محیط ساده و کارا برای تولید View ها
· پشتیبانی از Group By,Distinct, Sorting, Calculate Fields
· پشتیبانی از انواع گزارشات گرافیکال
· پشتیبانی از Link ها
· Integrate with .net
· پشتیبانی از ADO
· امکان تعریف انواع فرمت های نمایشی برای ستون ها
· امکان تعیین مقدار پارامتر به صورت تکی یا چند تایی
· امکان تعریف شرایط ثابت برای گزارش
· امکان تعیین فرمت نمایشی مانند فونت ، رنگ زمینه ، متن
· امکان تعیین لوگو ، هدر و فوتر پیش فرض
· امکان گروه بندی بر اساس تمامی ستون ها
· امکان طراحی فرم های پرسشی از شخص گزارش گیر
· امکان ارسال گزارش به تمامی فرمت های استاندارد موجود مانند PDF, Office, HTML, XML, …
· کلانینت ها احتیاج به نصب هیچ OCX ندارند
· بر روی سرور هیچ برنامه جانبی برای اجرای گزارشات نصب نمیگردد
· براحتی میتوان کنترل های مورد دلخواه خود را در زمان اجرا از طریق برنامه نویسی به گزارش مورد نظر خود اضافه نمود.
· استفاده هم در محیط ویندوز و هم وب
معایب :
· عدم پشتیبانی از Paging و Data Compressing برای گزارشات حجیم و سنگین

: Crystal Reports
یک گزارش ساز بسبار قوی که با محیط .netکاملا مچ می باشد .این گزارش ساز هم گزارشات تحت ویندوز و هم وب
پشتیبانی می کند .طراحی گزارشات و اجرای آنها در هر برنامه ای بسیار ساده می باشد .

مزایا :
· توانایی طراحی و ساخت گزارشات ، استفاده از الگوها ، استفاده از فوتر و هدرو سامری و ...
· پشتیباتی از چارتینگ (Column, Bar, Line or Pie charts) برای گزارشات چارتی .
· دارای یک محیط ساده و کارا برای تولید View ها
· پشتیبانی از Group By,Distinct, Sorting, Calculate Fields
· پشتیبانی از انواع گزارشات گرافیکال
· پشتیبانی از Link ها
· Integrate with .net
· پشتیبانی از ADO
· امکان تعریف انواع فرمت های نمایشی برای ستون ها
· امکان تعیین مقدار پارامتر به صورت تکی یا چند تایی
· امکان تعریف شرایط ثابت برای گزارش
· امکان تعیین فرمت نمایشی مانند فونت ، رنگ زمینه ، متن
· امکان تعیین لوگو ، هدر و فوتر پیش فرض
· امکان گروه بندی بر اساس تمامی ستون ها
· امکان طراحی فرم های پرسشی از شخص گزارش گیر
· امکان ارسال گزارش به تمامی فرمت های استاندارد موجود مانند PDF, Office, HTML, XML, …
· کلانینت ها احتیاج به نصب هیچ OCX ندارند
· استفاده هم در محیط ویندوز و هم وب


معایب :
· عدم پشتیبانی از Paging و Data Compressing برای گزارشات حجیم و سنگین
· بر روی سرور برنامه جانبی برای اجرای گزارشات نصب میگردد
· به سختی میتوان کنترل های مورد دلخواه خود را در زمان اجرا از طریق برنامه نویسی به گزارش مورد نظر خود اضافه نمود.
طبقه بندی بر اساس مزایا و معایب :
1- Stimul Soft, Data Dynamic
2- Crystal Report
3- Fast Report
4- Asp Report Maker
5- Component One Report
با تشکر ویژه از دوست عزیزم برای جمع آوری این مطلب