آیا دی وی دی رایتر، سی دی را هم می خواند و رایت می کند؟
لطفاً در صورت امکان نام و نشانی منبع یا منابع (فارسی و یا انگلیسی) پاسخ خود را نیز ذکر فرمایید. قبلاً از مساعدت شما بسیار متشکرم.