شركت ايران ترانسفو در نظر دارد نسبت به پياده‌سازي فرآيند معماري سازماني كلان خود ، از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 88210910 -021 الی 4 ، داخلی 264 تمـاس حاصـل نمـوده وحداكثر تا تاریخ 2 تیرماه نماينده خود را جهت اخذ مدارك وشرايط مناقصه و دريافت مشخصات کامل به همراه معرفي نامه اعزام نمايند.
شركت ايران ترانسفـو در رد يا قبــول پيشنهادات ارائه شده مختار است.

آدرس: تهران ، خيابان ملاصدرا- خيابان حكيم اعظم- پلاك 15 –شرکت ايـران ترانسفـو طبقه‌ي اول- واحد دبيرخانه