ویدئو آموزشی فارسی کار با clipboard در vb.net:
دانلود