زمانیکه برای اولین بار از خطوط adsl استفاده میکنیم خود را سرزنش مینماییم که چرا تا کنون از این تکنولوژی بی بهره بوده ایم!
اما کافی است تا چند روزی دندان بر روی جگر نهاده تا به ارزش همان دایل آپ خودمان پی ببریم.
سرعت بسار پایین واعصاب خرد کن.
کش کردن زیاد اطلاعات بر روی isp و مشکلات آن به خصوص برای طراحان سایت.
قیمت بالای آن در مقایسه با کشور های دیگر و کیفیت بسیار پایین.
پشتیبانی ضعیف به صورتی که چند بچه محصل را برای پاسخگویی به مشکلات کاربران قرار داده اند که گاهی از جواب هایی که به من میدهند مدت ها مشعوفم و به دنبال پاسخ آنان و ربط آن با مشکل بنده میگردم.
و گاها دروغ گویی مثلا بعد از مصرف 4 گیگ میشنوی که 5 گیگ مصرف کرده ای!!!!!!!!
خدایا به داد ما برس!!!!!!!!!!
منبع: www.babrian.com