می خواستم بدانم با استفاده از reporting services وقتی یک client report ساخته ام چطور می توانم هنگام ساخت report از dataset ساخته شده موجود استفاده نکنم بلکه در هنگام اجرای برنامه در کنترل report viewer به صورت runtime به آن dataset معرفی کنم و هنگام اجرا dataset ساخته شود؟
لطفا اگر می دانید به طور کامل شرح دهید همراه با کد نویسی های آن یا اگر می دانید سایت یا منبعی معرفی کنید تا سوالم را بپرسم .
با تشکر