من یه گزارش دارم که یه text box داره و چند خط در اون هست و با فونت tahoma می نویسم در قسمت properties وقتی که linehigh رو زیاد میکنم در قسمت نمایش گزارش هیچ اتفاقی نمیفته ولی در internet explorer تغییر ایجاد شده رو می بینم نمی دونم چرا در قسمت نمایش خود reporting این تغییر اعمال نمیشه .وزمانی که از internet explorer یه پرینت می گیرم همون preview گزارش رو برام پرینت میگیره یعنی از IE پرینت نمی گیره و دوباره خطوطم به هم نزدیکم خواش میکنم کمکم کنید مدت زیادی نتونستم راه حلی براش پیدا کنم خیلی فورییییه