شرکت فرآزما پردازش تعدادی برنامه نویس مسلط به C#.NET استخدام می نماید

تلفن: 88920747 و 8