استخدام برنامه نویس

مسلط به asp.net2005 و sqlserver و آشنا به مفاهیم تحلیل OOP با حقوق ثابت

تلفن: 88941727 09121140372