دعوت به همکاري در شرکتي فعال در زمينه IT شرکتي فعال در زمينه IT

1) برنامه نويس: مسلط به C# با حداقل 2 سال سابقه کار بصورت تمام وقت

2) کارشناس فروش: آشنا به نرم افزار (تماس تا يک هفته)

22012527 – 22027364 – 22027349 – 22027318