من کتاب ها دانلود کردم و خوندم امروز تموم شد

ممنون واقعا

کتاب های دیگری هم اگر تو این زمینه هست ممنون میشم معرفی کنید

برای کلاس هایی که میرم نیاز دارم بهشون

ممنون