پرتال جديد سيسكو براي دارندگان مدارك CCNA , CCNP, CCIP و ...

سيسكو براي دارندگان Certificate هاي CCNA , CCNP, CCIP و ... يك پرتال جديد راه اندازي كرده است كه دارندگان مدارك مختلف سيسكو ميتوانند...