به گفته رسمی وبلاگ مایکروسافت، ویندوزهایی چون XP، ویستا، یا سون را می توان به ویندوز ۸ پرو ارتقا داد .
ارتقا دادن به ویندوز ۸ چقدر هزینه در بر دارد؟
افرادی که سیستم عامل های ذکر شده را تا قبل از...