شرکت اسیا راپل ارایه دهنده خدمات نما با طناب یا بدون داربست میباشد.
خدمات ما شامل:


پیچ و رولپلاک کردن سنگ نما
نماشویی ساختمان
اب بندی نمای ساختمان بدون داربست
شستشوی نما
نصب اجسام روی...