با سلام به دوستان و اساتید
از روی کنجکاوی وعلاقه خواستم برای یاد گرفتن کار با دیتابیس یک دفترچه تلفن بسازم
از شما دوستان وارد به کار خواهش میکنم پروژه ای رو که گذاشتم رو یه نگاهی بندازین و جاهایی...