سلام
سوال خیلی ساده ای دارم
من از Properties
قسمت String
یه اسکریپت بلند بالا ، paste کردم
بعدا با ایجاد دکمه دستور دادم که اسکریپ من فیلتر بشه با دستور
adoquery4.sql.add
بودش .
مشکل...