بازی های کامپیوتری بد نیستن. در کنار ورزش و مطالعه و روابط اجتماعی بازی های کامپیوتری هم می تونه مفید باشه. من قبول دارم که بازی های اینترنتی همگی یه وجه مشترک دارن و اون اینه که معتاد کننده و وقت...