من یه گزارش دارم که یه text box داره و چند خط در اون هست و با فونت tahoma می نویسم در قسمت properties وقتی که linehigh رو زیاد میکنم در قسمت نمایش گزارش هیچ اتفاقی نمیفته ولی در internet explorer ...