thiết kế nội thất nhà hàng xa sỉ đã được tạo nên đơn thuần, một nhà hàng cao cấp tại Kiev, Ukraina.
với yêu cầu của khách hàng là tạo nên một nhà hàng nội thất xa sỉ với nhà bếp tập trung vào thực...