سلام دوستان
یک الگوریتم نیاز دارم که عناصری که فاصله کمتری دارند را پیدا کند

مثال :
مثلا در مجموعه اعداد 10 18 100 158 16 ، فاصله 16 و 18دو عدد 2 است و اینها باید انتخاب شوند.
با...